4 اردیبهشت, 1395

محصولات دانش بنیان از ارزش افزوده بالایی برخوردارند

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز در جلسه ای که با عنوان «اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل، تقویت تولید داخلی، حل مشکل رکود، مهار تورم و رفع بیکاری » در اداره کل امور اقتصادی و دارایی البرز برگزار شد ؛گفت: محصولات دانش بنیان از ارزش افزوده بالایی برخوردارند.

«ابوالفضل فلاح» نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز در جمع معاونین و روسای ادارات این اداره کل با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، به نقش مهم اقتصاد دانش بنیان در سیاستهای ابلاغی اشاره کرد و افزود: اقتصاد دانش بنیان بر این نکته تاکید دارد که به کارگیری نیروی انسانی متخصص ، بهره برداری از علم ، فن آوری و نوآوری در تولید کالاها و خدمات از ارزش افزوده بالایی برخوردار است. وی با اشاره به سیاست حمایت هدفمند از صادرات ،درون زا بودن و برون گرا بودن اقتصاد را دو رویکرد اساسی در اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان ساخت: ما باید بهره برداری از منابع درونی کشور را مدنظر قرارداده و نیز به اقتصاد بین المللی با هدف تامین سه شاخص : بهره برداری از علم و تکنولوژی روز دنیا ، استفاده از سرمایه های خارجی و استفاده از بازار سایر کشورها توجه نماییم. نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز به تدوین ۱۲ برنامه در سطح ملی درخصوص اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اجرای ۳ برنامه :شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، پیشبرد برونگرایی اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد است و در سایر برنامه ها از قبیل: برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت،‌ارتقای توان تولید ملی، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار و هدفمندی یارانه ها بعنوان دستگاه همکار می باشد. همچنین فلاح از تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی البرز خبر داد و افزود: این کمیته در دو حوزه مالی با سه زیرمجموعه :حسابداری تعهدی، مشارکت عمومی و واگذاری ها ، ستاد تجهیز و درآمد و حوزه اقتصادی با دوزیرمجموعه : اقتصادی ،سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار و با هدف محقق نمودن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و اجرایی نمودن محورهای هفت گانه برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای افزایش ثروت آفرینی تشکیل شده است.

منبع : سپیدار

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.