1 اردیبهشت, 1395

سامانه کارآفرینی و اشتغال جوانان به زودی رونمایی می شود

مدیر کل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان گفت: سامانه کارآفرینی و اشتغال جوانان به زودی رونمایی می شود.

نخستین جلسه کمیسیون اقتصاد، اشتغال و مسکن در سال ۹۵ که با حضور نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مرکز آمار ایران برگزار شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان  در این جلسه گفت: این جلسه به منظور بررسی اولویت های فعالیت کمیسیون در سال ۹۵ تشکیل شده است و با توجه به شعار محوری امسال، اقتصاد مقاومتی در تمامی حوزه های مرتبط با کمیسیون باید مورد توجه قرار گیرد.

سیدجواد رضوی افزود: این کمیسیون با رویکرد اقتصاد مقاومتی، بررسی و تدوین سند اشتغال جوانان و سند مسکن جوانان را در دستور کار قرار داده است که نتایج آن پس از تدوین به ستاد ساماندهی امور جوانان جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی ارائه خواهد شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان به راه اندازی سامانه کارآفرینی و اشتغال جوانان اشاره کرد و گفت: سال گذشته در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان موضوع راه اندازی سامانه کارآفرینی و اشتغال جوانان تصویب شد و پس از انجام اقدامات اجرایی این سامانه به زودی رونمایی خواهد شد.

وی رویکرد اصلی این سامانه را توانمندسازی جوانان در عرصه کارآفرینی دانست و افزود: امیدواریم این فرایند بتواند نقش موثری در ورود جوانان به بازار کار و راه اندازی نگاه بنگاهی به اقتصاد را فراهم کند.

منبع : مهر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.