31 فروردین, 1395

فرهنگ تولید و باز تولید زیربنای تحقق اقتصاد مقاومتی است

فرهنگ تولید و بازتولید نقش تعیین کننده و زیر ساختی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.

با اندک مطالعه در میان پدیده ها و عوامل اجتماعی در می یابیم که رفتارهای اجتماعی و فرهنگ موجود و پاسخ های رفتاری مردم در جامعه است که فرهنگ مصرف و در نتیجه تاثیر آن بر اقتصاد را بدنبال خواهد داشت.

با مثالی ساده از آنتونی گیدنز جامعه شناس معاصر درباره تاثیر نوشیدن یک فنجان قهوه در روابط اجتماعی و اقتصادی می توان چنین استنباط کرد که استفاده از مایحتاج روزانه برای خوراک مصرفی از جمله برنج و حتی نوشیدن یک استکان چای در ایران نیز همان تاثیر را در اقتصاد کشور خواهد داشت. علاقه و طبع مردم به استفاده از برنج در خوراک روزانه و وعده های غذایی ویا استفاده از قهوه و بخصوص چای نوعی نشانه، زبان ارتباطی و ارزش نمادین است.

سبک زندگی، فرهنگ مصرف و روابط اجتماعی در جامعه است که به عنوان نوعی کنش متقابل اجتماعی در شکلهای مختلف و نحوه تعاملات بین فردی و اجتماعی ایجاد می کند که نهایتا در عرصه اقتصاد تعیین کننده خواهد شد.

فرهنگ و اقتصاد رابطه دوسویه و تاثیرات متقابل

نامیدن سال ۱۳۹۳ به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نشان از درک بسیار هوشمندانه مقام معظم رهبری از رابطه بسیار مهم واجتناب ناپذیر فرهنگ و اقتصاد به عنوان یکی از نیازهای واقعی جامعه بود.
فرهنگ که در کنار سایر مجموعه های سیاسی، اقتصادی،علمی و اجتماعی نقش پر رنگی در معادلات جامعه وسطح زندگی مردم بازی می کند و در کنار سایر مجموعه های ذکر شده شاکله زندگی اجتماعی مردم را شکل می دهد.

صرف نظر از بینش مارکس که اقتصاد را زیر بنا می دانست و هنر وفرهنگ را ریشه در آن  و مکتب فرانکفورت که فرهنگ را برتر از اقتصاد، ماکس وبر می گوید: تنها چیزی که می‌توانیم از تاریخ توسعه اقتصادی بیاموزیم، آن است که «فرهنگ ریشه همه تفاوت‌ها است».

فرهنگ تولید و بازتولید مقولی ای بسیار مهمی است که کشورهای صنعتی  از طریق به‌کار‌گیری استعداد‌های خلاق، میراث و داشته‌های فرهنگی خود، توانسته اند به رشد اقتصادی بسیار بالایی برسند.

اگر ایران در زمینه پزشکی توانسته است جز ده کشور اول دنیا باشد آن را مرهون میراث فرهنگی بزرگانی همچون بوعلی سینا و زکریا رازی و جابر این حیان است؛ بنا براین می توان با استفاده از عوامل فرهنگی به اقتصاد کشور تنوع بخشید و راه توسعه را هموار کرد.

بنابراین بررسی و تلاش برای هویت بخشی به ارزش‌های فرهنگی در جامعه و توجه به آن از طرف برنامه ریزان کلان اقتصادی کشور و درک این مهم که فرهنگ مصرف و تولید،‌ در روابط اقتصادی در جامعه، نفش تعیین کننده وحیاتی دارد.

منبع : دانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.