26 فروردین, 1395

دولت در برنامه ششم توسعه خیلی به اقتصاد مقاومتی نپرداخته است

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون این نگرانی وجود دارد که شعار زدگی دولتمردان بر اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی غلبه پیدا کند، گفت: دولت در برنامه ششم توسعه نیز به موضوع اقتصاد مقاومتی خوب نپرداخته است.

شهروز افخمی، عضو هیئت‌ رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار تهران نیوز، با اشاره به اینکه دولت یازدهم می گیو به صورت جدی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارد ولی عملا اتفاق خاصی دیده نمی شود، گفت: متاسفانه برنامه دقیق و طرح عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و اسلامی در نظر نگرفته ایم.

وی با بیان اینکه دولت در برنامه ششم توسعه نیز به موضوع اقتصاد مقاومتی خوب نپرداخته است، اظهار کرد: باید این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای کشورمان به خوبی در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار بگیرد.

افخمی با تاکید بر اینکه دولت باید اراده اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را داشته باشد، افزود: همه اراده سیاسی کشور باید در راستای تحقق عملی اقتصاد مقاومتی بکار گیری شود.

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاهراه تحقق اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد و بیکاری است که امروره برخورد با آن بیشتر احساس می شود.

وی با بیان اینکه دولت باید برنامه ریزی مناسبی برای اجرای بندهای مختلف سیاست های اقتصاد مقاوتی در دستور کار داشته باشد، خاطرنشان کرد: هم اکنون این نگرانی وجود دارد که شعار زدگی دولتمردان بر اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی غلبه پیدا کند.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.