26 فروردین, 1395

زنان فرمانده خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند

زنی نمونه است که بتواند سکینه و آرامش را در خانه تامین کند.

فاطمه امیدی، گفت: دسته اول این آسیب ها متوجه زنان شاغل است دسته دوم آسیب هایی است که در روابط بانوان شاغل وجود دارد و سوم طبیعت زندگی ما در عصر تکنولوژی که علاوه بر فضای حقیقی درگیر فضای مجازی هم شده ایم .

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اسلام نسبت به اشتغال و کار اهمیت بسیار زیادی قائل است و این موضوع فقط اختصاص به مردان ندارد.

وی، در تبیین شغلهای مفید اظهار کرد: شغلی مفید است که در رسیدن به تعالی و سعادت انسان کمک کند.

امیدی با بیان اینکه،‌ از طرفی خدا تامین مسائل اقتصادی خانواده را بر عهده مردان قرار داده است و زنان در این موضوع هیچ تعهدی ندارند،‌تصریح کرد: خداوند جایگاهی را که برای زنان قرار داده است جایگاه همسری و مادری است؛ چرا که خداوند به زنان روح لطیف و جسم ظریف و باطن شریف عطا کرده است و خواسته های خدا با توجه به داشته هائی است که زنان دارند.

امیدی با اشاره به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب با محوریت اقتصاد مقاومتی گفت: زنان فرمانده خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند؛ چرا که تدبیر امور داخلی خانواده بر عهده زنان است .

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اشارات و فرمایشات متعدد و حکیمانه رهبر انقلاب پیرامون اقتصاد مقاومتی نیاز است زنان نسبت به تنوع طلبی ها، قناعت، چشم و هم چشمی ها توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: از آثار مثبت اشتغال زنان میتوان به استفاده از ظرفیت و توانمندی های زنان، بالا رفتن سطح فرهنگ خانواده با کسب تجربیات بسیار زنان در محیط کار و کنار آمدن راحت تر زنان با شرایط سخت زندگی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: با تمام این وجود آسیبهائی جدی متوجه زنان شاغل است مانند کم کاری و کوتاهی در امور خانواده، بیکاری مردان در جامعه، رعایت حریم محرم و نامحرم که زنان شاغل را تهدید می کند.

وی درباره وظیفه خانه داری زنان گفت: خانه داری زنان از نگاه اسلام صرفا به حضور در خانه و کار کردن صرف در خانه اعتقادی ندارد نه در خانه نشستن خانه داری است و نه شاغل بودن زن را نمونه می کند؛ بلکه زنی نمونه است که بتواند سکینه و آرامش را در خانه تامین کند چه شاغل باشد و چه شاغل نباشد.

منبع : خبرگزاری بسیج

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.