26 فروردین, 1395

اقتصاد مقاومتی، حصارکشی به دور خود نیست

منظور از اقتصاد مقاومتی، اقدامات تدافعی و حصارکشی به دور خود نیست؛ بلکه اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که برای یک ملت، حتی در شرایط فشار و تحریم، زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می کند.

انقلاب اسلامی، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا را پدیدار ساخت و بنای محکمی در مبارزه باقدرت استکباری را بنیان نهاد.

ظهور چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد.

با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه های نظامی، تهاجمات به عرصه های دیگرکشیده شد. یکی از این عرصه ها که خصوصا در سال های اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادی است.

بنابراین انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و نظریه پردازی والگو سازی درعرصه های جدید اقتصادی است. هر کشوری که علم استکبار ستیزی را برپاکند، نیازمند چنین الگوهایی است. یکی ازاین مفاهیم اقتصاد مقاومتی است.

منظور از اقتصاد مقاومتی، اقدامات تدافعی و حصارکشی به دور خود نیست ، بلکه اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که برای یک ملت، حتی در شرایط فشار و تحریم، زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می کند.

امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه تعادل در مصرف بلاشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادی است، انسان می تواند ادعا کند که این اجر جهاد فی سبیل الله را دارد.(میر باقری،۱۳۹۱)

اقتصاد مقاومتی گویای این حقیقت است که چنین جامعه ای خودکفاست، فقیر، مستمند و وابسته به این و آن نیست، خودش تولید می کند و آنچه را خود دارد، مصرف می کند.

این در واقع جمال استغفاء و خود کفایی جامعه است، جمال، تولید و تامین فرآورده های مورد نیاز یک ملت است و به تعبیر گویاتر جمال، استقلال اقتصادی و ترک هرگونه وابستگی است.(تفسیر نمونه، ج ۱۱ ص ۱۵۹ در تفسیر آیه شریفه)

اقتصاد مقاومتی هم واجد جنبه های اثباتی مثل پیشرفت علم و فناوری و تولیدات بیشتر و برتر است و هم واجد جنبه های سلبی که کاهش وابستگی به واردات و مصرف کالاهای خارجی از جمله آن ها است.

نهادینه کردن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی که در جای خود منوط به تجدید نظر در کیفیت کالاهای ساخت داخل است و کاهش واردات کالاهای خارجی همان نکته مهمی است که باید در برنامه اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود تا مبادا نظام و جامعه اسلامی به بیگانگان نیازمند و وابسته شود زیرا از دست دادن استقلال اقتصادی، دیر یا زود، استقلال و عزت سیاسی و فرهنگی را هم تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

از این رو طبق فتوای فقها(اگر روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، قطع اینگونه روابط واجب است و این نحو تجارت حرام است).(تحریر الوسیله، ج۱، ص ۴۴۶م۶)

بنابر مفاد این قاعده باید گفت اقتصاد نباید به گونه ای باشد که جامعه اسلامی را به تولیدات بیگانگان وابسته و نیازمند نماید و استقلال اقتصادی و در نتیجه سیاسی آنان را مخدوش سازد

منبع : نافع

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.