25 فروردین, 1395

هدفمند شدن نظام مالیاتی کشور لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است

نماینده استان تهران در اتاق اصناف کشور گفت:حمایت منطقی و سازنده نظام پولی و مالی کشور از صنعت و تولید و هدفمند شدن نظام مالیاتی کشور از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.

میر طاهر میرحسن زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش تعیین کننده و بی بدیل اقتصاد مقاومتی در توسعه و شکوفایی وتقویت توانمندی مالی و اقتصادی کشور اظهار داشت:در این میان نباید از تأثیرگذاری برجسته و شایسته اصناف در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک عنصر کارآمد به سادگی گذشت.

نماینده استان تهران در اتاق اصناف کشور افزود:حصول اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سال های گذشته در منویات مقام معظم رهبری به دفعات، تأکید شده و ایشان همواره در ضرورت توجه به این امر خطیر نصایح و توصیه های سازنده ای را مطرح فرموده اند، باید به عنوان نقشه راهی جامع و کامل عملیاتی شود.

میرحسن زاده عنوان کرد:تحقق این امر خطیر منوط به تأمین و مهیا شدن الزاماتی است که هدفمند شدن نظام مالیاتی کشور، رفع مسائل بیمه و کمک و پشتیبانی شبکه بانکی به نظام اقتصادی از نمونه مولفه های حائز اهمیت آن به شمار می رود.

نماینده استان تهران در اتاق اصناف کشور با اشاره به لزوم نقش آفرینی اصناف در رفع مشکلات معطوف به مالیات و ارزش افزوده گفت:به همان میزان که اصناف یکی از پایه ها و ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می روند، حمایت مستمر دولت از این بخش نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رود.

وی افزود:یکس از جلوه های عملی اقتصاد مقاومتی، در حمایت جدی قوه مجریه از صنایع کوچک و متوسط متبلور می شود و در شرایطی که زمینه بسیار مناسبی برای کارآفرینی وجود دارد، حذف دلالی و واسطه گری از ضروریاتی به شمار می رود که تسهیل کننده روند تحقق و پیمایش سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

میرحسن زاده گفت:۶۰۰ هزار واحد صنفی و تولیدی کوچک و متوسط موجود، ظرفیت ویژه و توانمندی است که می تواند در ارائه فرصت های شغلی و رفع موانع اشتغالزایی تأثیر بسزایی را ایفا کند.

وی افزود:بخش اعظم قدرت اقتصادی کشور در سال های آتی، منبعث از بنگاه های اقتصادی کوچک بوده و توجه مضاعف به این حوزه، می تواند گامی  پویا در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی موردنظر مقام معظم رهبری و تأمین منویات معظم له در این عرصه حساس به شمار رود.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.