25 فروردین, 1395

مصرف کالای داخلی راه‌گشای تحقق اقتصاد مقاومتی

پاشازاده اظهار کرد: استفاده از قابلیت های معدنی یکی از ظرفیت های بالقوه شهرستان است که اهتمام به این مهم اشتغال پایدار و دستیابی به مظاهر توسعه یافتگی را به دنبال دارد.

عوض پاشازاده ترویج تولید و مصرف کالای داخلی را راهگشای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: با ایجاد واحدهای صنعتی اشتغال زایی و ارزش‌ افزوده افزایش می‌یابد و صدور مجوزهای جدید صنعتی نیز موجب ترغیب سرمایه ‌گذاران خارجی برای حضور در منطقه می شود.

 

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نیر با اشاره به اهمیت رونق اشتغال در منظقه افزود: بحث اشتغال دغدغه اصلی همه بوده و امید داریم با رونق صنعتی و تولیدی زمینه های اشتغال زایی در این شهرستان را فراهم کنیم.
وی بیان کرد: تاکنون ۲۳ جواز تاسیس تولیدی صنعتی برای فعالیت در مناطق مختلف شهرستان نیر به ویژه در ناحیه صنعتی و شهرک تخصصی آب صادر شده و امیدواریم با بهره برداری از تعدادی از این طرح ها در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل مشکل بیکاری جوانان تحصیل کرده مرتفع شود.
پاشازاده اظهار کرد: استفاده از قابلیت های معدنی یکی از ظرفیت های بالقوه شهرستان است که اهتمام به این مهم اشتغال پایدار و دستیابی به مظاهر توسعه یافتگی را به دنبال دارد.
وی افزود: ۲۳ واحد معدنی در این شهرستان فعالیت داشته و سه واحد نیز به دلیل اتمام مصالح تعطیل و غیر فعال شده اند.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نیر گفت: شهرستان نیر ظرفیت ‌های قوی در صنعت و اشتغال دارد و باید از آن به نحو احسن استفاده کنیم.

 

وی گفت: نبود سرمایه در گردش مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی این شهرستان است.
پاشازاده افزود: از ۱۴ واحد صنعتی مهم این شهرستان چهار واحد به دلیل نبود سرمایه در گردش به صورت نیمه فعال و غیر فعال درآمده در حالی که با فعالیت این واحدها زمینه اشتغال مستقیم دست کم ۳۰ نفر فراهم خواهد شد.

منبع : دانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.