24 فروردین, 1395

کاستی هایی در زمینه اقتصاد مقاومتی”برنامه ششم توسعه” وجود دارد

نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس گفت: کاستی هایی در زمینه اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه وجود دارد که در حال بررسی و مطالعه است.

علیرضا خسروی نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس در گفتگو با خبرنگارمرآت با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به نام سال “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” گفت:  برای تحقق یافتن اقصتاد مقاومتی نباید به شعار و برگزاری  همایش ها و سمینارها و… فقط اکتفا کرد.

خسروی با بیان اینکه دوران حرف و شعار گذشته است، افزود: اقتصاد مقاومتی درتمامی گروه ها و بخش ها باید در به صورت عملیاتی کار شود.

به گفته نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس، شعار های فضائی و دادن قول و قرار در تحقق شعار سال موثر نیست.

وی با اشاره به اینکه در برهه کنونی شرایط محیا است و نیروهای خوبی هم وجود دارد، بیان کرد: باید در حوزه های کشاورزی، صنعت، معدن و… در مدت خیلی کوتاهی کمبودها مشخص شود و تصمیم خود را بگیریم که چه کارهایی صورت بگیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با مدیرانی که به فکر وارد کردن مدیران خارجی هستند، محقق نخواهد شد، گفت: مدیری که اعتقادش بر این باشد که تا تحریم ها برداشته نشود هیچ کاری نمی شود کرد این مدیر باید جای خود را به فرد بعدی دهد و اگر اینگونه باشد به نتیجه نخواهد رسید.

خسروی همچنین تصریح کرد: اگر  در بخش های مختلف این روحیه را که  “واقعا ما می توانیم” به دست بیاوریم مطمئنا این موضوع در تمامی حوزه ها گسترش پیدا می کند و باعث محقق شدن اقتصاد مقاومتی می شود.

وی درخصوص اینکه نمایندگان مجلس کار قانون گذاری را انجام می دهند، افزود: دولت باید در زمینه اقتصاد مقاومتی وارد شود و در هر قسمتی که احساس می کند که کمبود قوانین دارد باید استدلال را بیاورد که این موارد را به تصویب برسانند و مطمئنا نمایندگان با تمام وجود دولت را کمک خواهند کرد.

نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس در پاسخ به این سوال که چرا خود مجلس در زمینه اقتصاد مقاومتی مستقیم وارد کار نمی شود، گفت: اگر خود مجلس مستقیم ورود پیدا کند شاید در اجرا با مشکل مواجه شود.

وی با تاکید براینکه فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت است،  اظهار کرد: دولت راننده لوکوموتیو اقتصاد مقاومتی است و کسانی که به عنوان مسافر یا سرنشین هستند می توانند کمک کننده برای دولت باشند.

خسروی در ادامه بیان کرد:  مجلس در حال حاضر اعلام آمادگی کرده است اما  دولت باید برای اجرای این امر ببیند با چه مشکلاتی مواجه است که کمک های خود را از مجلس یا قوه قضاییه و دیگر قوه ها خواسته باشد تا انجام شود.

وی با بیان اینکه اقدامات دولت یازدهم در مدت روی کار آمدنش در زمینه اقتصاد مقاومتی در حد حرف و شعار خیلی خوب بوده است، گفت: باید منتظر اقدامات دولت یازدهم در زمینه اقتصاد مقاومتی در عمل . بود تا ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس با اشاره به اینکه رویکرد برنامه ششم در زمینه اقتصاد مقاومتی مواردی را کم دارد، اظهار کرد: در حال حاضر مطالعات و بررسی هایی صورت می گیرد تا کمبود های مربوطه برطرف شود و موارد مورد نیاز به آن اضافه شود.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.