24 فروردین, 1395

اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردمی

اقتصاد مقاومتی که در پیام امسال رهبری انقلاب مورد تاکید واقع شد و سپس با استقبال دولت از آن همراه بود صرفا با مشارکت مردمی امکان پذیر است.

اقتصاد مقاومتی که در پیام امسال رهبری انقلاب مورد تاکید واقع شد و سپس با استقبال دولت از آن همراه بود صرفا با مشارکت مردمی امکان پذیر است. برای بالا بردن مشارکت مردمی نیز باید از هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی و بخش خصوصی استقبال کرد که لازمه آن ایجاد فضایی در کشور و جامعه است که بستر لازم را برای سرمایه گذاری مردم فراهم کند و همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور حس کنند.
باید فضایی بوجود آید که مردم عادی هر فعالیت تولیدی را که خود را در آن توانمند می بینند انجام دهند، مثلا اگر فردی می تواند منزل خود را به کارگاهی تولیدی تبدیل کند و در کنار سایر فعالیت های خود به تولیدات دیگری دست بزند این کار را با علاقه انجام دهد.
اگر خانواده ای در کنار فعالیت عادی خود می تواند با رعایت مسائل مختلف نظیر امور بهداشتی نسبت به پرورش مرغ و ماهی و گوسفند و غیره اهتمام ورزد جانانه و با اشتیاق به این امر و بدون وابستگی به دولت اقدام کند و اقدام خود را در راستای خودکفائی و خوداتکایی کشور بداند و حس کند که این عمل او مشکلی از مشکلات کشور و ملت را حل می کند.
به عبارتی تولید مردمی می گردد و مردم مستقیما با تولید درگیر می شوند و کارگاه های تولید خانگی برپا می شود، مزارع کنار خانه و خانواده سرسبز می شوند و اقتصاد خانواده مقداری استقلال پیدا می کند و وقت اضافی افراد و خانواده ها صرف تولید می گردد، ابتکارات و خلاقیت های فردی و گروهی در تولید و اقتصاد رشد می یابد و فرهنگ عمومی می شود.
سرمایه های کوچک و کم حجم در تولید به کار گرفته می شوند و سر زنده بودن و شادابی به سراغ افراد جامعه می آید، تنبلی و خمودگی از جامعه و خانواده ها رخت بر می بندد، واردات به سرعت کاهش می یابد. تنوع محصولات به سرعت افزایش می یابد، ظرفیت های جدیدی به ظرفیت های موجود کشور اضافه می شود و سبک زندگی بسیاری از مردم سبکی جهادی می گردد، اقتصاد مردمی شکل بهتری می گیرد و حملات اقتصادی دشمن کم اثرتر می گردد.
آنچه گفته شد یک روی سکه است و روی دیگر آن نهادینه کردن حمایت از تولید ملی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود در دوران اقتصاد مقاومتی است که یک ضرورت جدی است. از یک طرف باید فعالیتهای تولیدی و بازرگانی و حتی نظام پولی و مالی با نیازهای ناشی از اجرای اقتصاد مقاومتی و پیامدهای آن هماهنگ و هم خوان گردد و از طرفی باید اقتصاد کشور را متکی به توانمندی ها و ظرفیتهای داخلی نمود.
نیروی کار، منابع سرمایه ای، ابتکارات و خلاقیت ها، نگاه ها و نگرش ها و نظایر آن باید با الزامات اقتصاد مقاومتی هماهنگ گردند. در مسأله تولید باید نقش و اهمیت تأمین مواد اولیه، فناوری، تجهیزات و مسائلی نظیر مبادلات اقتصادی و سرمایه ای را مد نظر داشت و برای آنها برنامه ای تبیین کرد و تلاش نمود با بومی سازی برخی از آنها کشور را به سمت و سوی توسعه سوق داد.
افزایش قابلیت ها و ظرفیت ها و توانمندی های داخل کشور و اتکا به آنها می تواند پایه های اقتصاد مقاومتی را مستحکم تر کند و هدایت منابع و سرمایه های کشور به سمت صحیح و درست و هماهنگ با اقتصاد مقاومتی باعث افزایش ظرفیت ها و توانمندی ها می گردد.

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.