23 فروردین, 1395

الگوی اقتصادمقاومتی نسبت به اوضاع خارجی بی‌تفاوت نیست

این استاد حوزه و دانشگاه یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی را برون نگری دانست و گفت: الگوی اقتصادمقاومتی نسبت به اوضاع خارجی بی‌تفاوت نیست بلکه سعی دارد تا تعامل مثبتی با دنیای بیرون داشته باشد.

نعمت ستوده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت: اقتصاد ایران وضعیت پیچیده‌ای دارد و مهمترین عامل در الگوی اقتصادی برون رفت از شرایطی است که اقتصاد ایران تکیه بر تولید یک محصول آن هم نفت داشته باشد.

وی با بیان اینکه تک محصولی‌بودن اقتصاد منجر به بسیاری از چالش‌های اقتصادی می‌شود و ساختار اقتصادی را شکننده می‌کند، افزود: ما برای اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی نیازمند یک اجماع ملی هستیم و باید میان تمام دستگاه‌ها به ویژه قوا هماهنگی کامل وجود داشته باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی را برون نگری دانست و گفت: الگوی اقتصادمقاومتی نسبت به اوضاع خارجی بی‌تفاوت نیست بلکه سعی دارد تا تعامل مثبتی با دنیای بیرون داشته باشد.

وی تاکید کرد: برای مثال ما باید نوع واردات را از جنبه مصرفی به سرمایه‌ای و تولیدی تبدیل کنیم و حجم صادرات را متناسب با بازارهای منطقه‌ای و جهانی افزایش دهیم.

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.