22 فروردین, 1395

توسعه واحدهای گلخانه اساسی ترین پروژه اقتصاد مقاومتی

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: توسعه واحد های گلخانه از مهم ترین پروژه های اساسی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است.

علی اشرف منصوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی رویکردهای مختلفی دارد به طوریکه مهم ترین آنها عبارتند از افزایش بهره وری در مصرف، توسعه باغات پر بازده، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری در بخش کشاورزی، کشاورزی حفاظتی، کاهش ضریب تبدیل در واحد های مرغداری و دامداری، کاهش هزینه های تولید، ساماندهی بازار مصرف، ارتقا راندمان و افزایش تولید در واحد سطح و توسعه واحدهای گلخانه از جمله پروژه های اساسی اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به آنکه در سال های گذشته نیز برنامه اقتصاد مقاومتی در اهداف این سازمان پیگیری و دنبال شده است، گفت: در سال گذشته برنامه اقتصاد مقاومتی در دو حوزه توسعه واحد های گلخانه و اجرای سیستم های نوین آبیاری دنبال گردید به طوریکه بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان پرونده برای ساخت واحد های گلخانه در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت.
منصوری تصزیح کرد: رویکرد اقتصاد مقاومتی در سال جدید در حوزه های مختلف کشاورزی در راستای تحقق افزایش تولید، اشتغال و بهره وری و در نهایت افزایش صادرات با جدیت پیگیری و دنبال خواهد شد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.