21 فروردین, 1395

تولید محور اصلی اقتصادمقاومتی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هسته و محور اصلی اقتصاد مقاومتی تولید ملی است.

حمیدرضا خصوصی ثانی در گفتگو با خبرنگار اکونیوز افزود: این اقتصاد راهبردی برای برون رفت از بزرگترین پیچ تاریخی است.
وی همچنین اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی دو پیام اساسی برای مکانیسم تولید دارد به طوری که تولید کنندگان داخلی به کیفیت و رضایت مشتری توجه داشته باشندو مصرف کنندگان برای جلوگیری از خروج ارز، منابع مالی کشور، آسیب رسیدن به اقتصاد ایران، جلوگیری از بیکاری و حمایت از تولید ملی به خرید کالاهای داخلی مبادرت ورزند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیام شفاف را برای سیاست گذاران دارد و آن تولید مبنی بر تفکر، سرمایه و کار ایرانی بدون اتکاء به درآمد منابع خام ولی متکی بر ثروت ملی برآمده از منابع خام است.
وی افزود: خوشبختانه امروزه موضوع اقتصاد مقاومتی در کانون توجه تصمیم گیران و تصمیم سازان در عرصه ملی است.
خصوصی ثانی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار در شرایط کنونی است که دشمن با افزایش اقدامات خصمانه خود در قالب تحریم های اقتصادی در حال خصومت ورزی است.
وی اذعان داشت: این فرمول ایستادگی و مقاومت در عرصه اقتصاد، فرصت های حداکثری را فراروی ملت ایران در مسیر اعتلا و پیشرفت می گشاید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این اقتصاد از جمله رهیافت ‌های اساسی در راستای حمایت از تولید ملی است که می تواند در تحول و توسعه فعالیت ‌های اقتصادی کارساز و اثرگذار باشد.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی با خنثی ‌سازی تحریم‌ها به عامل تولید داخلی تکیه دارد و با عملی سازی اصول خود موجب تحولی عمیق در رشد تولید ملی می شود.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.