21 فروردین, 1395

اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روی زمین مانده

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تعیین کرده است اما متاسفانه این امر روی زمین باقی مانده و در برخی از موارد خاص نیز اقدامات عملی صورت نگرفته است.

عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی  در گفت و گو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا، اظهار داشت: دولت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تعیین کرده است اما متاسفانه این امر روی زمین باقی مانده و در برخی از موارد خاص نیز اقدامات عملی صورت نگرفته است.

شیخی افزود: اگر دولت بتواند قفل نظام نقدینگی و بانکی را به سمت تولید باز کند و همزمان با آن بتواند جریان ذیل نقدینگی و سرمایه گذاری را صرف اموری چون: فعالیت های دلالی و بازرگانی کند و همچنین سیاست های تجاری را با دو اقدام مذکور هماهنگ کند، آنوقت یک نشان مناسب و خوبی از شروع اقدامات عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوال دانا در خصوص راهکارهای موثر و مناسب در تحقق اولویت های اقتصادی دولت گفت: دولت باید عملاً اقتصاد مقاومتی را در صورتی شروع کند که نظام پولی، بانکی و سرمایه گذاری با حمایت هایی که دولت خواهد کرد، در خدمت تولید قرار گیرد تا در جهت بالندگی و تقویت تولید و تولیدکنندگان باشد. در این صورت باید امیدوار شد که دولت به وعده هایی که در حوزه اقتصاد داده است جامه عمل پوشانده است.

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.