21 فروردین, 1395

پایدارسازی مشاغل خانگی از برنامه‌های وزارت کار در سال ۹۵ است

رئیس ستاد مشاغل خانگی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه های سال ۹۵ این بخش گفت:پایدار سازی کسب و کارهای خانگی٬ خرد وکوچک از طریق تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، توسعه ظرفیت های اشتغالزائی از برنامه های سال جاری در توسعه مشاغل خانگی است.

مهناز امامدادی در گفت‌وگویی،درباره برنامه سال ۹۵ در حوزه مشاغل خانگی گفت:با توجه به تصویب قانون در سال ۸۹ و شرایط زمانی که آن زمان بود، شیوه کار را پیگیری کردیم. بحث صدور مجوز را در دستور کار قرار دادیم. بررسی طرح‌ها توسط دستگاه اجرایی نیز انجام می‌شد و متناسب با توان مالی که در استان‌ها وجود داشت تسهیلات پرداخت می‌شد. . به مدت چند سال این رویه ادامه داشت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای چند سال این قضیه تکرار می‌شود می توان یک نگاه جدید‌تر و یک بازنگری در فرآیند داشته باشیم، یعنی بخشی از قسمت‌ها نیازمند اصلاح است و نیازمند تقویت بیشتر است. در حال حاضر یک بازنگری در فرآیندها و سیاست‌های مشاغل خانگی خواهیم داشت.

رئیس ستاد مشاغل خانگی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مشاغل خانگی ظرفیت بسیار خوبی در اشتغالزایی دارد افزود: نتایجی که طی این چند در بحث مشاغل خانگی داشتیم مطلوب بوده است. سعی ما بر این است با بررسی عملکرد گذشته و شناسایی نقاط ضعف کار را دنبال کنیم. امسال بیشتر روی زنجیره ارزش بررسی خواهیم کرد.

امامدادی بیان کرد:پایدار سازی کسب و کارهای خانگی٬ خرد وکوچک از طریق تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، توسعه ظرفیت های اشتغالزائی، ایجاد و توسعه زمینه های افزایش درآمد و بهبود معیشت افراد جامعه، تقویت فرهنگ کار جمعی٬ کارآفرینی  و تولید، ارتقاء بهره وری نیروی کار و سرمایه و سوق دهی و هدایت اقتصاد غیررسمی به سمت اقتصاد رسمی از اهداف مهم در بحث مشاغل خانگی در سال جاری است.

امامدادی افزود: توسعه فعالیت های پشتیبانی و شبکه ای را فراتر از مشاغل خانگی می‌دانیم. گاهی در بحث مشاغل خانگی با محدودیت‌هایی روبرو می‌شدیم که بعضی از بخشی از کارها در خانه قابلیت اجرایی شدن نداشتند و طرح پشتیبان کمک می‌کند که محدودیت پوشانده شود.

رئیس ستاد مشاغل خانگی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه ریزی برای گسترش مشاغل خانگی در بازارچه های شهرداری خبر داد و افزود:شهرداری ها مکلفند امکان عرضه ی مشاغل خانگی را فراهم کنند. در این زمینه در حال رایزنی هستیم.

وی در بیان جزئیات اعطای تسهیلات به مشاغل خانگی گفت: برای افراد پشتیبان تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارائه می‌کنیم و برای افراد انفرادی تا سقف۵میلیون تومان است. اما هدف ما پشتیبان است تسهیلات بسیار اندکی به صورت انفرادی پرداخت می‌کنیم. در برنامه ریزی امسال، به نتیجه رساندن فعالیت های شبکه ای را در دستور کار داریم.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.