19 فروردین, 1395

خلق فرصت های اقتصادی جدید توسط اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی باید فرصت های جدید اقتصادی خلق کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: سنگ بنای اقتصاد مقاومتی به گونه ای باید نهاده شود که ایده و فرصت های جدید خلق کند.

امید حاجتی افزود: باید برنامه ریزی های لازم در راستای افزایش اسانس گل نرگس با همکاری دانشگاه شهید چمران و دانشکده کشاورزی رامین انجام بگیرد تا اسانس گل نرگس بهبهان به یک برند تبدیل شود.

وی گفت: خوزستان در چند سال اخیر پیشتاز بودن خود را در عرصه های مختلف اقتصادی ثابت کرده و در همین راستا برنامه ریزی هایی به منظور تحقق شعار سال در چارچوب اقدامات استانی در حال انجام گرفتن است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با بیان اینکه رشد پویا در راستای توسعه پیشتاز کشور و بهبود شاخص های اقتصادی از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند، افزود: این نوع اقتصاد از سال های گذشته در علم اقتصاد مطرح بوده و به دوران تحریم ها خلاصه نمی شود.

حاجتی گفت: در برنامه ریزی های استانی باید به چارچوب اقتصاد مقاومتی توجه فراوانی کرد.

وی افزود: در همین راستا کلیه ادارات مرتبط با مباحث هفت اولویت مطرح شده باید طی مدت زمان باقی مانده یک برنامه کوتاه مدت یک ساله تدوین و ارائه دهند.

منبع : باشگاه خبرنگاران

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.