18 فروردین, 1395

شورای عالی انقلاب فرهنگی مامور گفتمان سازی برای اقتصاد مقاومتی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال جدید برای فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی تلاش میکند.

نخستین نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال جدید دیشب به ریاست  رئیس جمهور برگزار شد.

در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد این شورا با نهادها و صاحب نظران مرتبط با موضوع فرهنگ و اقتصاد مقاومتی جلساتی را برگزار کند و با همفکری آنها پیشنهادهایی را برای گفتمان سازی و اقداماتی که دستگاه ها باید برای تحقق شعار سال انجام دهند ارائه دهد.

دانش بنیان شدن اقتصاد از دیگر محورهای مورد تاکید در این جلسه بود.

آقای روحانی در این جلسه تاکید کرد: برنامه های دولت در مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با شتاب و قدرت بیشتری ادامه می یابد.

منبع : شبکه خبر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.