18 فروردین, 1395

ضرورت توجه به گردشگری برای تحقق اقتصاد مقاومتی

عباسعلی منصوری اقتصاد مقاومتی را دارای زیربناهایی فرهنگی دانست و گفت: این که خانواده‌ها علی رغم اختلاف قیمت‌های تولیدات داخلی و خارجی، برای حمایت از تولیدات ملی دست به جهاد اقتصادی بزنند، نیازمند کار فرهنگی و نهادینه کردن ارزش‌های اسلامی در میان آنان است.

نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان این که گردشگری یکی از مهم ترین حوزه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است در مورد آسیب‌های فرهنگی آن خاطرنشان کرد: صاحبنظران و اندیشمندان باید راهی را بیابند که هم گردشگران را به منطقه وارد کنند و هم مانع از ورود فرهنگ‌های نامناسب شوند.

عباسعلی منصوری به اهمیت صادرات فرهنگی به عنوان یکی از ملزومات برنامه ریزی‌های حوزه‌ی گردشگری و فعالیتی در راستای آشنا کردن مردم جهان با اندیشه‌های انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: در جنگ نرم باید افکار عمومی را با خود همراه ساخت، وگرنه دیگران برای مردم و جوانان ما برنامه خواهند ریخت و بر افکار آنان مسلط خواهند شد.

وی در ادامه به تشریح برخی ویژگی‌های مبارزه در جبهه‌های فرهنگی پرداخت و تاکید کرد: در جبهه‌های مبارزه‌ی فرهنگی مرزها مشخص نیست و نمی توان به سادگی جنگ سخت، خاکریز دوست و دشمن را تشخیص داد و عملیات طراحی کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ادامه به نفوذ فرهنگی غرب به وسیله‌ی شبکه‌های مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: جوانان ما با گشترش شبکه‌های مجازی در معرض خطر قرار گرفته‌اند و باید مسئولان برای دفع آن برنامه ریزی داشته باشند.

نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، در پایان اقتصاد مقاومتی را نیز دارای زیربناهایی فرهنگی دانست و اضافه کرد: این که خانواده‌ها علی رغم اختلاف قیمت‌های تولیدات داخلی و خارجی، برای خرید تولیدات داخلی دست به جهاد اقتصادی بزنند، نیازمند کار فرهنگی و نهادینه کردن ارزش‌های اسلامی در میان آنان است.

منبع : دانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.