18 فروردین, 1395

همایش اقتصاد مقاومتی+عکس

همایش تقسیم کار ملی و منطقه‌ای برای افزایش تولید ملی ظهر سه شنبه هفدهم فروردین با حضور محمدباقر نوبخت و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شد.

همایش تقسیم کار ملی و منطقه‌ای برای افزایش تولید ملی ظهر سه شنبه هفدهم فروردین با حضور محمدباقر نوبخت و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت حضور هیأت‌های سیاسی و اقتصادی به سمت توافق و سرمایه‌گذاری معطوف بوده و صادرات‌محوری و تولید دانش‌بنیان و استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم را دنبال می‌کنیم. مذاکرات مقدمه و موخراتی دارد، بنابراین نمی‌توان منتظر آن ماند،‌ بلکه با استفاده از ظرفیت داخلی و تولید درون‌زا رشد موردنظر را تأمین می‌کنیم.

resized_1546203_154 resized_1546204_283 resized_1546206_228 resized_1546207_789 resized_1546208_255 resized_1546210_537 resized_1546211_619 resized_1546212_131 resized_1546215_148 resized_1546216_334 resized_1546219_951 resized_1546220_801 resized_1546221_958 resized_1546222_751 resized_1546224_539 resized_1546225_855 resized_1546227_974 resized_1546228_997 resized_1546229_245 resized_1546230_759 resized_1546231_662 resized_1546232_643

منبع : فارس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.