10 آبان, 1394
احمد توکلی در گفتگو با دفاع اقتصادی

جای خالی “مبارزه با فساد” در بسته خروج از رکود دولت

دکتر احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پایگاه “دفاع اقتصادی”، با بیان اینکه عملکرد دولت یازدهم در امر مبارزه با فساد اقتصادی مطلوب نبوده است، گفت:”دولت در مقوله مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان یکی از جنبه های نهادی اقتصاد ایران، صرفا اقدامات جست و گریخته صورت داده است و این مسئله مطلوب نبوده و نیست!

یکی از موضوعاتی که در اقتصاد مقاومتی بسیار مهم وحیاتی است و بایستی برای علاج آن به صورت جدی برنامه ریزی شود موضوع فساد و مقابله با آن است. از طرف دیگر برخی از مسئولین دولت یازدهم مدعی اند که دردولت قبل مسئله فساد مورد توجه نبوده است و کشور در حال حاضر در یک فساد سیتمی گرفتار شده است. حضرتعالی عملکرد دولت کنونی را در امر مبارزه با فساد اقتصادی چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه دولت آن طور که باید در امر مبارزه با فساد اقتصادی عمل نکرده است. یعنی به عنوان یک مسئله محوری به فساد نگاه نمی¬کند. شاهدش آن است که در بسته سیاست اقتصادی اول که در تابستان ارائه کرد ونامش را بسته خروج از رکود نهاد، هیچ توجهی به مسئله فساد نداشت. در صورتی که موضوع فساد و مبارزه با فساد اقتصادی تاثیر مستقیم بر سیاست های اقتصادی دارد. در آن موقع من به اتفاق آقای نادران نامه ای را در همین خصوص برای رئیس جمهور نوشتیم که بعدا منتشر شد. در آن نامه عنوان شد جنبه های نهادی اقتصاد ایران که فساد در آنها از همه مهمتر است باید مورد توجه جدی قرار گیرد و با آن مبارزه شود. البته در طول چند سال گذشته مواردی بوده که دولت بطور جست و گریخته در بخش مبارزه با فساد اقتصادی به آنان پرداخته است. به عنوان نمونه می توان به اقدام اخیر آقای جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور، و وزیر اقتصاد در پی نگارش نامه ای توسط جمعی از نمایندگان از جمله بنده پیرامون واگذاری غیر قانونی آلومینیوم المهدی هرمزال اشاره کرد. اخیرا به وزیر اقتصاد دستور داده شده که در این خصوص رسیدگی و گزارشی را ارائه دهد. این اقدام مثبت و قابل تقدیری است ولی همانطور که عرض کردم باید به عنوان بک مسئله محوری که به طور سیستماتیک در بدنه اقتصاد رسوخ کرده و به منافع ملی از جمله تولید ملی آسیب زده، توجه جدی کرد.
شما عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رابه عنوان یکی از نهادهای مربوط در این زمینه چگونه ارزیابی می کنید؟
رئیس این ستاد خود دولت است. وقتی می¬ گوییم دولت خوب عمل نکرده منظور تمام نهادها و بخش ها از جمله همین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. مثلا در خصوص همین رانت ۶۵۰ میلیارد تومانی که مورد تایید هم دیوان محاسبات کشور و هم بازرسی کل کشور قرار گرفته، هیچ اقدام خاص و فوق العاده ای صورت نگرفت. از این دست موارد وجود دارد که که متاسفانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و به طور کلی در دولت اقدام خاصی صورت نگرفته است.
حضرتعالی اشاره کردید به این نکته که فساد در بدنه جامعه به صورت سیستماتیک رسوخ کرده. بر این اساس چگونه باید با چنین شبکه فسادی مقابله کرد؟ گام اول چیست؟
متاسفانه وقتی میگوییم فساد به صورت سیستماتیک در جامعه رسوخ کرده به این معنا است که تقریبا کسانی که آلوده شده اند زیادند و باید برای این مسئله یک فکر اساسی کرد؛ لذا این شرایط را سخت می کند. شرایط زمانی سخت تر می شود که فاسدان در مجاری تصمیم گیری و سیاست گذاری نفوذ کرده و سیاست ها و قوانین را به نفع خود تغیر می¬دهند در این مرحله کار بسیار سخت می شود.
با توجه به فرمایش شما آیا می¬توان این گونه نتیجه گرفت که قدم اول جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی اصلاح و سالم سازی دستگاه های نظارتی است.
به اعتقاد من قدم اول، دوم، سوم و … ندارد. این قبیل کارها در کشورهای موفق، به صورت سازمانی صورت میگیرد. روال به این صورت بوده که عالی ترین مسئول آن کشور شورایی را تشکیل داده و نهادهای نظارتی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی را هدایت کرده است و توانسته اند با استفاده از ظرفیت های داخلی خود فساد را کاهش دهند. در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اخیرا بنده به اتفاق جمعی از نمایندگان مجلس و برخی از وزرا سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت را تاسیس نمودیم تا بتوانیم به امر مبارزه با فساد اقتصادی مقابله کنیم.
.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.