17 فروردین, 1395

اقتصاد مقاومتی باید از شعار به گفتمان تبدیل شود

«نام گذاری این سال به نام اقتصاد مقاومتی و سپس تاکید مقام معظم رهبری بر اقدام و عمل در این خصوص مبنی براین مساله بوده که این موضوع روی برگه نماند و در حد شعار نباشد، یعنی همه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی شعار را به گفتمان تبدیل کنیم، چرا که این نام گذاری بر اساس ضرورت جامعه و مردم صورت گرفته است.»

فرهاد بشیری در گفت و گویی با تابناک در خصوص لزوم نام گذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی گفت: مقام معظم رهبری با توجه به نگاه ظریف و خاصی که به مسائل منطقه ای و بین المللی دارند و برای اینکه کشور بتواند با شتاب مناسب به سمت پیشرفت گام های اساسی در همه زمینه های اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و دیپلماسی بردارد، هر سال را با عناوینی مشخص کرده اند و امسال را نیز به نام سال اقتصاد مقاومتی نام گذاری کردند. هر کدام از این عناوین موید این مساله است تصمیم گیران، تصمیم سازان و مجریان کشور ضرورت دارد که نسبت به مسائل مختلف اهتمام ویژه ای داشته باشند و تمام توان خود را برای تحقق مسائل مختلف که ضرورت کشور است،بکار بگیرند.
نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با نام گذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان در واقع تاکید بر مساله اقتصاد به عنوان یک ضرورت و دغدغه است  که همه شئون زندگی مردم به آن بستگی دارد.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته دشمنان ملت از هر راهی برای ضربه زدن به نظام مردم وارد شدند و در حال حاضر نیز با توجه مساله تحریم ها و اجرایی شدن برجام همچنان درصدد هستند از راه اقتصادی مردم ما را در تنگنا قرار دهند.نام گذاری این سال به نام اقتصاد مقاومتی و سپس تاکید بر اقدام و عمل در این خصوص مبنی براین مساله بوده که این موضوع روی برگه نماند و در حد شعار نباشد یعنی همه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی شعار را به گفتمان تبدیل کنیم چرا که این نام گذاری بر اساس ضرورت جامعه و مردم صورت گرفته است.

منبع : تابناک

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.