15 فروردین, 1395

اقدام عملی اقتصاد مقاومتی در حوزه فراورده های غذایی

مدیر کل نظارت بر فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: بهره مندی از ویژگی های شعار سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» و تحقق این شعار در کارخانجات تولید فراورده غذایی، می تواند راهکار مناسبی برای تامین آینده کشور باشد.

دکتر بهروز جنت با بیان این مطلب گفت: بهره مندی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی در همه زمینه ها به ویژه در کارخانجات تولید فراورده غذایی،می تواند راهکار مناسبی برای تامین آینده کشور و گامی مهم برای تامین منابع غذایی، افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به این صنعت باشد.

وی با بیان اینکه می توان از ظرفیت های موجود کشور در بخش های مختلف در حوزه غذا با  مطالعه دقیق و کارشناسی شده در راستای تحقق شعار سال استفاده کرد، افزود: می توان برای تحقق این مهم با هماهنگ سازی بخش های آموزشی کشور با مراکز صنعتی و تولیدی بهره برد.

دکتر جنت همچنین تاکید کرد: امیدواریم امسال کارخانجات و صنایع تولید فراورده های غذایی کشور با افزایش تولید فراورده غذایی سالم به اقتصاد ایران کمک کنند.

وی در ادامه با اشاره به پیام نوروزی رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد:  مبارزه با قاچاق فراورده های سلامت بویژه آرایشی، بهداشتی و غذایی با ایجاد سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت بصورت سیستماتیک دنبال خواهد شد و با کارهای بیشماری که ناگزیر به عملیاتی کردن آنها هستیم نگاه  جدی به بهینه سازی پتانسیلهای پرسنل خواهیم داشت.

مدیر کل نظارت بر فراودده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در پایان تصریح کرد: در حوزه فراورد های غذایی، آرایشی و بهداشتی فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را فصل الخطاب قرار خواهیم داد.

منبع : قم پرس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.