15 فروردین, 1395

اقتصاد دانش بنیان راهی میان بر برای اقتصاد مقاومتی

توسعه و پیشرفت پایدار ایران اسلامی به اقتصاد دانش بنیان نیاز دارد که راهی میان بر برای اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

دکتر مهدی حمزه پور کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: به جز حدود ۱۰ دانشگاه مطرح در کشور مانند تربیت مدرس ، صنعتی شریف و دانشگاه اصفهان ؛ بقیه دانشگاه های کشور عمدتاً رویکرد مدرک گرایی دارند و نمی توانند در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان موثر باشند.
وی افزود: عمده اهداف این مراکز ارائه مدرک و آموزش است و نمی توان از آنها برای پیشرفت دانش بنیان کشور کمک گرفت و نیاز است دانشگاه های نسل جدید و پژوهش محور توسعه یابد.
حمزه پور گفت: امروزه فناوری های برتر از منابع و عوامل اصلی پیشرفت کشورها محسوب می شود و اگر در عرصه اقتصاد دانش بنیان وارد شویم راهی میان بر برای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود و باید از الگوی دانشگاه های برتر در این عرصه استفاده کنیم.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.