14 فروردین, 1395

پوستر/اقتصادمقاومتی،کارآفرینی

مقام معظم رهبری: «ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاوریم. امروز معنای کارآفرینی این است. تحریم برای ما جدید نیست، ما سی سال است تحریم هستیم.»

9a33920e-9f52-4f1d-a13c-58f5823a2661

منبع : دانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.