8 فروردین, 1395

اقتصاد مقاومتی یعنی هر کس به اندازه ای که توان دارد کار کند

نمانیده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با تاکید بر اینکه اقدام و عمل یعنی همه کارها در گفتار و روی کاغذ نباشد، گفت: تا کنون در عمل برای تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام مناسبی از طرف دولت و ملت صورت نگرفته است.

نمانیده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: در عمل برای تحقق اقتصادمقاومتی اقدام مناسبی از طرف دولت و ملت صورت نگرفته است.

حضرت آیت الله سید یوسف طباطبائی نژاد در گفتگو با خبرنگار ان در اردستان با بیان اینکه مقام معظم رهبری حدود ۵سال است که سالها را با عنوان های مختلف اقتصادی نام گذاری می کنند و امسال هم به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری نمودند اظهار کرد: علت این مسئله این است که اگر یک کشوری بخواهد از نظر سیاسی و فرهنگی مستقل باشد باید از نظر اقتصادی هم مستقل و نیازی به دیگران بخصوص دشمنان نداشته باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهمی که دنیار روی آن مانور می دهند و کشورهایی که با آنها مخالفت می کنند تحریم می کنند مسئله اقتصاد است تصریح کرد: بر همین اساس مقام معظم رهبری بر روی اقتصاد وبخصوص اقتصاد مقاومتی تاکید دارند.

نمانیده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با بیان اینکه این تحریم ها برداشته نمی شود مگر اینکه دشمنان متوجه بشوند تحریم ها بر روی جمهوری اسلامی تاثری ندارد و به مسیر خود ادامه می دهد تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی هر کس به هر اندازه که توان دارد کار کند.

طباطبائی نژاد خواستار توسعه مشاغل خانگی در روستاها و استفاده بهینه از آب شد و خاطرنشان کرد: پس از گذشت ۳۷ سال از انقلاب هنوز کشاورزی سنتی ادامه دارد و بیش از ۹۲درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود.

وی بر ضرروت ترویج استفاده از سیستم های آبیاری نوین در بخش کشاورزی و استفاده از استخرهای ذخیره آب و دومنظره برای پروش ماهی و احداث گلخانه در روستاها تاکید کرد و افزود: فقط به صنعت های بزرگ نباید نگاه کرد و با اقدامت موثر و کوچک می توان کارهای بزرگی انجام داد و تولید داشت برای صادرات.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان خواستار بازاریابی مناسب برای صادرات شد و گفت: با توجه به وجود بازارهای مناسب در منطقه می توان بسیاری از تولیدات را به این کشورها صادر کرد و متاسفانه هم از طرف دولت و ملت کسی که بازاریابی مناسبی داشته باشد نداشتیم و این کار صورت نگرفته است.

طباطبائی نژاد با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال را فرمودند اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل یعنی همه کارها در گفتار و روی کاغذ نباشد اظهار کرد: گزارش می شود اما در عمل اقدام مناسبی از طرف دولت و ملت صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: با این استعداد ایران و پیشرفت در مسائل مختلف به تولید توجه خوبی نشده است و کارخانجات با ظرفیت کامل کار نمی کنند و باید مشکلات آنها بررسی و حل شود.

منبع : صاحب نیوز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.