7 فروردین, 1395

تولید ملی نیاز به حمایت دارد

باتوجه به نامگذاری سال ۹۵، دولتمردان از تولید ملی حمایت کنند.

حجت الاسلام رضاسرشار امام جمعه موقت بخش چهارباغ درخطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ ازسوی مقام معظم رهبری با عنوان سال اقتصادمقاومتی، اقدام وعمل گفت: بر دولتمردان لازم است که حمایت ازتولید ملی و مبارزه با فساد و قاچاق کالا را تشدید کنند.
وی گفت: درحقیقت این نامگذاری نیزباهمدلی وهم زبانی دولت ومردم تحقق پیدا خواهدکرد.
وی تاکید کرد: برمردم وصاحبان سرمایه لازم است تولید ملی راترویج داده وفعالیت های تولید داخلی رابرفعالیت های دیگرترجیح دهند.
خطیب موقت جمعه بخش چهارباغ به ۱۲فروردین ۱۳۵۸ اشاره کرد وگفت:این رویدادآغازی برپایان نظامهای دیکتاتوری وابسته وغربی بود.
وی افزود: ۱۲فروردین تشکیل یک حکومت ونظام سیاسی باقانون اساسی مشخص بودوحضورپرشورمردم درانتخابات ازیک سو ورای به نظام جمهوری اسلامی باآراءنودوهشت درصدی یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران بود.

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.