9 آبان, 1394
احسان خاندوزی در گفتگو با دفاع اقتصادی:

بدون اجرای اقتصاد مقاومتی اقتدار سیاسی کشور نیز از بین خواهد رفت

احسان خاندوزی معتقد است: در صورت تن دادن به دشواری های اقتصاد مقاومتی است که فرامین اقتصاد مقاومتی به واقع تحقق خواهد یافت و زمینه انفعال در عرصه بین الملل جای خود را به زمینه اقتدار می دهد، بدون این اصلاح و مقاوم سازی اقتصاد، ژست اقتدار سیاسی نیز تداوم نخواهد یافت.

احسان خاندوزی اقتصاددان در گفتگو با “دفاع اقتصادی” با بیان اینکه اقتصاد ایران بالقوه توانمند بوده ولی بالفعل شکننده است گفت: ظرفیت¬های فراوان اقتصادی کشور بیانگر آن است که اقتصاد ایران بالقوه بسیار توانمند است، اما یکی از عوامل شکننده این نظام عوامل خارجی است.
وی ادامه داد: نظام اقتصادی کشور به طور جدی از عوامل خارجی مانند وابستگی به خام فروشی، نوسانات دلار و یورو، مصرف و واردات قاچاق و وابستگی نظام بانکی به خطوط اعتباری بانک مرکزی رنج میبرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولتها و مجالس نیز همواره مایل به توزیع رانت به فعالان اقتصادی آسان طلب از جمله حامیان این اقتصاد شکننده هستند گفت: اما این را بدانید که اگر فضا، فضای اقتصاد مقاومتی باشد و اصول یک اقتصاد مقاوم حاکن باشد چنین رفتاری در آن اقتصاد غیرقابل انجام است.
وی افزود:”اقتصاد آسیب‌پذیر یا شکننده (vulnerable economy) نقطه‌ی مقابل اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود و مفهومی است که حدود یک دهه از تولد آن در ادبیات اقتصادی می‌گذرد و در واقع چند سال پس از تجربه‌ی بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ مورد توجه قرار گرفته است. بحرانی که مولود خطای راهبردی وابسته‌کردن بازارهای مالی به سرمایه‌گذاران خارجی بود و به سقوط چندساله‌ی اقتصادهایی منجر شد که در جهان به عنوان معجزه‌ی آسیایی شناخته می‌شدند.”
وی اضافه کرد: ترمیم شکنندگی‌ها و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی از ناحیه‌ی شوک‌های خارجی، اکنون به یک آگاهی و حساسیت جهانی تبدیل شده است و این امر برای کشورهایی که به دنبال پرداخت بهای استقلال‌طلبی، حفظ عزت و مواضع دینی خود در جهان امروز هستند، از ضرورت مضاعفی برخوردار است.
خاندوزی اضافه کرد: در اقتصاد مقاومتی، مشکل در سطح دانشی نبوده و اشکال در سطح انگیزشی است، یعنی اراده بازیگران برای تحول شرایط وجود ندارد. موقعیت شکننده اقتصاد کشور ناشی از رویه کنونی توزیع منافع و قدرت است، خروج از شکنندگی و بازگشت به اقتصاد مقاوم مستلزم تغییر انگیزه بازیگران اقتصاد ایران است. وی در ادامه با بیان اینکه محور تغییر نظام منافع عبارتند از کاهش وابستگی به بیرون و نیز افزایش کارایی درونی، تقویت بخش مولد، و تضمین سلامت اقتصادی گفت: دولت ها باید به جای چشم داشت به درآمد خام فروشی یا دست اندازی به بانک مرکزی به دنبال تقویت درون باشند.
وی گفت: در صورت تن دادن به دشواری های اقتصاد مقاومتی است که فرامین اقتصاد مقاومتی به واقع تحقق خواهد یافت و زمینه انفعال در عرصه بین الملل جای خود را به زمینه اقتدار می دهد، بدون این اصلاح و مقاوم سازی اقتصاد، ژست اقتدار سیاسی نیز تداوم نخواهد یافت.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.