27 اسفند, 1394

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید به برنامه تبدیل شود

استاندار با تاکید بر این که دستگاه های اجرایی با ارایه طرح ها، زمینه و بستر واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی را فراهم آورند، عنوان نمود: واگذاری طرح ها باید دقیق و کیفی انجام گیرد و ضرورت برگزاری دوره های آموزشی در خصوص نحوه برگزاری طرح ها برای مدیران دستگاه های اجرایی احساس می شود.

ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به این که از سیاست های محوری دولت در سال ۹۴، واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی بوده است، بیان داشت: واگذاری طرح ها و نحوه و روند تحقق آن هنوز برای برخی دستگاه های اجرایی ملموس و شناخته شده نیست و باید ارزیابی درستی از عملکرد دستگاه ها در این راستا صورت گیرد.

استاندار با تاکید بر این که دستگاه های اجرایی با ارایه طرح ها، زمینه و بستر واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی را فراهم آورند، عنوان نمود: واگذاری طرح ها باید دقیق و کیفی انجام گیرد و ضرورت برگزاری دوره های آموزشی در خصوص نحوه برگزاری طرح ها برای مدیران دستگاه های اجرایی احساس می شود.

مقام عالی دولت با تاکید بر این که اولویت نخست کاری سال ۹۵، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است، خاطر نشان ساخت: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید به برنامه تبدیل شود و دستگاه های اجرایی لازم است این برنامه را نهایتا تا پایان فروردین ماه ۹۵ ارایه نمایند.

ربیع فلاح، ایجاد بهره وری در فعالیت های مختلف، تقویت سرمایه گذاری، واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و …از جمله محورهای اقتصاد مقاومتی برشمرد و یاد آور شد: تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال آینده در سایه عمل به اجرای بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه محوری و تلاش مضاعف ممکن می شود.

نماینده عالی دولت در مازندران، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم نقش آفرینی درست برخی بانک ها در خصوص تقویت اشتغال در استان، تصریح کرد: تسهیلات باقی مانده تعهد شده از سوی بانک ها د ر این راستا باید به سرعت جذب شود.

استاندار با توجه به ورود و اقامت گردشگران و مسافران در ایام نوروز در مازندران، تاکید کرد: مدیران و دست اندرکاران عضو ستاد اجرایی خدمات سفر به صورت مستمر و لحظه به لحظه در جریان امور مرتبط باشند و در این ایام استان را ترک ننمایند تا مازندران چونان همیشه در شمار بهترین میزبانان کشور در این ایام باشد.

در این جلسه امید علی پارسا، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، گزارشی از آخرین روند تخصیص و جذب اعتبارات هزینه ای و تملک و دارایی های سرمایه ای استان ارایه نمود.

منبع : استانداری

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.