27 اسفند, 1394

اقتصادمان عاریتی است یا مقاومتی؟

درحالی ازسوی دولت‌محترم سخن‌از پیاده‌سازی اقتصادمقاومتی زده‌ می شود که برنامه‎عملیاتی مصوب شورای‌اقتصاد در اجرای سیاست های اقتصاد‌مقاومتی برای وزارت‌نفت، افزایش‌صادرات نفت و گاز و حفظ جایگاه ایران در بازا‌رهای جهانی صادرات نفت است.

اقتصاد عاریتی دریک‎جمله خلاصه می‌شود در نگاه‌به‌بیرون.

دراین منظومه‌فکری تکیه‌بر توان‎وظرفیت‌های داخلی نمی‌تواند به‌عنوان یک‌اصل‎ثابت محور پیشرفت اقتصاد قرار بگیرد، از همین روی زمانی‌که کشور با مشکل کم‌آبی روبرو می‌شود، راه‌حل پیشنهادی می‌شود واردات کالاهای کشاورزی.

دراین‌فضا جامعه‌علمی ما توان تولیددانش و حرکت‌دادن اقتصاد را ندارد، ذخایرپولی کشور صرف ساختن زیربناهای اقتصادی کشور نمی‌شود و سیاست‌خارجه نمی‌تواند اقتصاد را از بحران خارج کند و …

اما در اقتصادمقاومتی زمانی‌که با مشکل کم‌آبی روبرو می شویم مشکل را پیدا و رفع می‌کنیم.

می‌بینیم که راندمان‌ آب در کشاورزی کمتر از ۳۰ درصد است و به فکر افزایش‌راندمان آب می‎افتیم نه رهاکردن تولید دربخش کشاورزی.

نفت‌خام را پالایش، محصولات آنرا صادر و از این طریق  سود چند برابر می‌کنیم.

“ما می‌توانیم” را در حوزه پیشرفت فناوری‌نظامی و تولیدات‌دفاعی سرلوحه قرار داده و به توان‌علمی دانشمندان و دانشگاه ها اعتماد می‎کنیم.

مصرف کالای‌داخلی را هدف‎خود قرار می‎دهیم نه توجه به برند‎ها و مارک‎های خارجی را.

دریک‌کلام نگاه‌ما به ظرفیت‌های بی‌شمار استفاده‌نشده در داخل است نه دست‌ تجار، بازرگانان و سرمایه‌داران خارجی که به چیزی جز سودشخصی‌ خود فکرنمی‌کنند.

نتیجه نگاه‌نخست می‌شود افزایش وابستگی و روحیه خمودی و کمبود اعتمادبه‌نفس‌ ملی و نتیجه رویکرد دوم می‌شود استقلال‌ اقتصادی، رشد پایدار و افزایش اعتمادبه‎نفس ملی.

با این تفسیر اجمالی و مقایسه مؤلفه‌های اقتصادی در دو رویکرد، می‌توان ‎این‌موضوع را مورد تأمل  قرارداد که آیا اقتصادفعلی‌کشورمان اقتصادی عاریتی است و یا اقتصادی مقاومتی؟

منبع : دانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.