27 اسفند, 1394

کمک به اقتصاد ملی باکاهش تلفات یک درصدی برق در سال

در تابستان امسال میزان تولید و مصرف برق در کشور سربه سر شده و با همکاری مشترکان، صنعت برق با موفقیت از پیک بار با موفقیت گذر نموده است, به ازای یک درصد کاهش تلفات برق در سال قریب ۲۵۰ میلیارد تومان به اقتصاد ملی کمک خواهد شد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: در تابستان امسال میزان تولید و مصرف برق در کشور سربه سر شده و با همکاری مشترکان، صنعت برق با موفقیت از پیک بار با موفقیت گذر نموده است.

دکتر محمودرضا حقی فام بیان داشت: عمده مصرف انرژی الکتریکی در کشور در سال جاری، ۵/۳۱ درصد در بخش خانگی و ۳۴ درصد صنعتی بوده و در تعرفه خانگی پتانسیل بسیار خوبی برای صرفه جوئی وجود دارد.

وی با اشاره به این که میزان تلفات برق کشور نسبت به نُرم جهانی بالا است و بخشی از آن غیرفنی می باشد افزود: خوشبختانه ظرف یک سال اخیر، ۵/۳ درصد تلفات شبکه ها کاهش یافته و درحال حاضر این میزان ۱۱ درصد است.

دکتر حقی فام تصریح کرد: با یک درصد کاهش تلفات انرژی الکتریکی به ازای هرسال ۲۵۰ میلیارد تومان به اقتصاد ملی کمک خواهیم کرد و با اقدامات مناسبی که در طرح ملی کاهش تلفات برق طرح ریزی و اجرا شده، ۸۰۰ میلیارد تومان به نفع اقتصاد کشور و صنعت برق را در برداشته است.

مهندس علیرضا احمدیزدی معاون مدیریت مصرف برق شرکت توانیر در این گفت و گو اظهار داشت: با جلب همکاری ۳ هزار و ۸۰۰ مشترک صنعتی، ۲۵ هزار مشترک کشاورزی و سایر مشترکین، در روز پیک سراسری شبکه، ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات از نیاز مصرف بار شبکه کاهش پیدا کرده است. گفتنی است: این گفت و گو در حاشیه نشست بررسی اقدامات و برنامه های پیک سائی امسال و سال آینده شرکت توزیع برق استان سمنان در زمینه کاهش اوج بار به انجام رسید.

منبع : برق نیوز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.