27 اسفند, 1394

دو تکانه تحریم و کاهش قیمت نفت مانع تحقق رشد اقتصادی سال ۹۴ شد

وزیر اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد در دو سال گذشته با تدوین برنامه‌ای جامع توانست اقدامات بنیادی و موثری برای حداکثرسازی بهره‌وری در بخش خزانه انجام دهد.

علی طیب نیا در نشست قدردانی از کارکنان خزانه داری کل کشور، با بیان اینکه بودجه یک صورتحساب نیست که درآمدها و مخارج دولت در آن پیش بینی می شود، افزود: همچنین اجرای درست بودجه یکی از مهمترین ارکان مدیریت اقتصاد کشور نیز است.
وی تصریح کرد: در نوسان‌های اقتصادی، بودجه مهمترین سندی است که در اختیار همه دولتهاست و اتخاذ سیاست های مناسب در شرایط رکود یا تورمی را ممکن می سازد.
طیب نیا تاکید کرد: همه اهداف دولت از جمله تخصیص کارآمد منابع، مقابله با نوسانات اقتصادی و توزیع درآمد از طریق بودجه محقق می شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال سخت‌ترین سال به لحاظ بودجه‌ای در کشور بود، افزود: دو تکانه «تحریم و کاهش شدید قیمت نفت» سبب کندی در رسیدن به رشد اقتصادی پیش بینی شده شد.
طیب نیا در ادامه تاکید کرد: با بودجه‌ای که در مجلس در حال رسیدگی است و گشایش هایی که در پساتحریم در پیش است امیدواریم در سال پیش رو به رشد اقتصادی شایسته مردم ایران دست یابیم.
وی، اجرای طرح جامع مالیاتی، پروژه خزانه داری الکترونیکی، نظام نوین گمرکی، بهبود محیط کسب و کار، مولدسازی دارایی های دولت و پروژه مدیریت بدهی های دولت را از جمله اقدامات وزارت اقتصاد در سال ۹۴ برشمرد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اراده جدی دولت برای شناسایی دقیق و ساماندهی وضعیت بدهی های دولت، افزود: به دنبال ایجاد بازار بدهی‌ها هستیم و امیدواریم از این طریق مشکلات نظام بانکی را کاهش دهیم.
در ادامه این نشست معاون هزینه و خزانه دار کل کشور با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت در سال ۹۴، برنامه های سال آینده مجموعه معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور را تشریح کرد.
سیدرحمت اله اکرمی، ایجاد بازار بدهی، اسناد خزانه، اوراق مشارکت، اوراق تسویه و صکوک اجاره را از جمله مهمترین اقدامات معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور برشمرد.
در این نشست همچنین مدیران معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور به تشریح اقدامات و فعالیت‌های سال مالی ۹۴ در بخش مدیریت خود پرداختند.

منبع : فارس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.