27 اسفند, 1394

رکورد جدید تولید گاز در کشور

میزان تولید گاز در کشور در سال ۱۳۹۴ رکورد جدیدی را کسب کرد و به ۱۵۸ میلیارد مترمکعب رسید.

میزان تولید گاز کشور پس از بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی افزایش قابل توجهی یافته است. امسال فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به طور کامل به بهره برداری رسیدند و بخش هایی از فازهای ۱۷،۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ هم راه اندازی شدند.
شرکت ملی گاز به نقل از مدیر گازرسانی این شرکت اعلام کرد: در سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب گاز در کشور مصرف شده است، اما میزان مصرف در امسال به بیش از ۱۵۸ میلیارد مترمکعب رسید.
ناصر ابراهیمی با بیان اینکه از سال ۱۳۶۵، توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها در کشور آغاز شد، افزود: تاکنون ۸۸ درصد خانوارهای کشور از نعمت پاک و ارزان گاز طبیعی بهره مند شده اند.
وی اعلام کرد: هم اکنون روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز
معادل۵/ ۴ میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی در کشور گاز مصرف می شود که این میزان برابر با ۷۰ درصد سهم سبد سوختی کشور از گاز طبیعی است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، با بیان اینکه سهم گاز طبیعی از سبد انرژی در صدر قرار دارد و این سوخت محور توسعه اقتصاد کشور است گفت: سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب و امسال هم تاکنون ۱۵۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سطح کشور توزیع شده است.
ابراهیمی ادامه داد: افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوختی کشور به معنای افزایش رفاه عمومی، توسعه صنایع، اقتصاد و در ادامه کاهش آلودگی است.

منبع : ایرنا

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.