26 اسفند, 1394

چالش های تامین مالی از بازار پول وسرمایه

گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تکیه بر نظرسنجی از تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور نشان می‌دهد، از میان ۲۱ مولفه ملی محیط کسبوکار، مولفه‌های «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» همواره و در طی ۱۶ دوره بررسی در صدر موانع کسب‌وکار بوده‌اند.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد تامین مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تکیه بر نظرسنجی از تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور نشان می‌دهد، از میان ۲۱ مولفه ملی محیط کسب وکار، مولفه‌های «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» همواره و در طی ۱۶ دوره بررسی در صدر موانع کسب‌وکار بوده‌اند.
آمار ارائه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور با حدود ۳۰ هزار شرکت کوچک تحت پوشش و متقر در شهرک‌های صنعتی در شهریورماه ۱۳۹۲ نیز «کمبود نقدینگی» را مهم‌ترین علت تعطیلی واحدهای صنعتی کوچک بیان می‌کند.

منبع : ایستا نیوز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.