26 اسفند, 1394

لزوم تهیه نقشه راه عملیاتی ویژه اقتصاد مقاومتی

استاندار گلستان از لزوم تهیه نقشه راه عملیاتی ویژه اقتصاد مقاومتی سخن گفت.

حسن صادقلو در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی گلستان اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی در استان نیازمند تهیه یک نقشه راه با مشخص شدن وظایف هر دستگاه است و در نخستین گام باید ساختار کلی آن را تعریف کنیم.

صادقلو تصریح کرد: در این مقوله، ایجاد هرنوع اشتغالی مورد نظر و مقصود ما نیست بلکه باید به دنبال اقتصادی باشیم که در دشواری ها ما را دچار مشکل نکند و در دوران تحریم و کاهش بهای نفت بتوانیم روی پای خود بایستیم.

وی به ذکر مثالی از اشتغال های نافرجام پرداخت و گفت: به عنوان مثال در دولت قبلی، بنگاه های زودبازده تشکیل شد که به نوعی اشتغال زا بود اما اساساً با روح اقتصاد مقاومتی سازگاری نداشت.

وی خاطرنشان کرد: ما باید به دنبال تولیداتی باشیم که اقتصاد دنیا را به سمت ما جلب کند و در مسائل اقتصادی به ما وابسته شوند.

استاندار گلستان با تاکید بر محاسبه هزینه فایده اقدامات اقتصادی بیان کرد: در بحث صادرات باید به گونه ای عمل کنیم که تلنگرهای اقتصادی، خطری متوجه اقتصاد و صادرات محصول نکند.

صادقلو با بیان اینکه باید به دنبال کاری کارستان باشیم، گفت: نقشه راه باید بر اساس جامعه هدف شهری، روستایی و عشایری تعریف شود.

وی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی زمانی در روستا محقق می شود که درآمد پایدار اهالی روستا وجود داشته باشد و برای ایجاد درآمد پایدار باید دانش بومی روستائیان با فناوری روز ترکیب شود و سپس بر اساس آن بنگاه های اقتصادی راه اندازی شود.

منبع : مهر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.