25 اسفند, 1394

ضرورت توجه جدی به جایگاه شهرداری‌ها در اقتصاد مقاومتی

شهردار قم گفت: اختصاص رقمی معادل یک چهارم بودجه کشور به شهرداری‌ها نشان دهنده جایگاه شهرداری‌ها در اقتصاد و به تبع آن در اقتصاد مقاومتی است.

مرتضی سقاییان‌نژاد اظهار کرد: در مسئله اقتصاد مقاومتی باید از مباحث کلامی خارج شده و در مسائل عملیاتی وارد شویم. باید قرارگاه اقتصاد مقاومتی در کشور برقرار شود و این مسائل را رصد کند چرا که با همه امور مردم درگیر است و امیدواریم که این کوشش نتیجه خود را داشته باشد و کشور ما به عنوان یک کشور مستقل و پایدار به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه شهرها قلب تپنده اقتصاد کشور هستند و بیش از ۷۱ درصد مردم شهرنشین هستند گفت: این میزان در کلانشهرها بالای ۸۵ درصد و در شهر قم بالای ۹۶ درصد است و هر توسعه‌ای که بخواهیم داشته باشیم بر مبنای شهر باید صورت گیرد.

شهردار قم اظهار کرد: مدیریت شهری نقش محوری اجراییات شهر را بر عهده دارد و در اینجا ارتباط مردم، ارتباط مدیریت شهری و اقتصاد مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۳ کلانشهر بودجه‌ای بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد ریال یعنی یک چهارم بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می‌دهند این مسئله جایگاه شهرداری‌ها را در اقتصاد مشخص می‌کند اظهار کرد: بودجه شهرداری قم ۹ برابر بودجه استانی، بودجه شهرداری تهران ۲۸ برابر و بودجه شهرداری مشهد ۱۴ برابر بودجه کل استان خراسان رضوی است و این مسئله نشان دهنده جایگاه شهرداری‌ها در اقتصاد و به تبع آن در اقتصاد مقاومتی است.

منبع : برنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.