24 اسفند, 1394

کاریکاتور/ اقتصاد مقاومتی در خانه

ایجاد کسب و کار خانگی در خانه یکی از روشهای درامدزائی و همچنین تحقق بخشی ضمنی اقتصاد مقاومتی در جامعه است.

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آنها و در شرایط آرمانی تلاش برای تبدیل این فشارها به فرصت است. اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش وابستگی‌ها و تاکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش بر خوداتکایی است.

مقاومت-2

منبع : نبض سحر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.