22 اسفند, 1394

ارائه مشوق های صادراتی و توجه به تولیدملی کلید کاهش آمار بیکاری

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به رشد شاخص های بیکاری در کشور،گفت: راه افتادن چرخ اقتصادی با توجه به تولید ملی و ارایه مشوق های صادراتی راهکاری برای کاهش مشکلات اقتصادی و رشد آمار اشتغال در کشور است.

شهباز حسن پور بیگلری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به رشد شاخص های بیکاری در کشور،گفت: مجلس دهم باید معطوف به قطع ریشه بیکاری یا کاهش آمار آن در کشور شود.
رکودحاکم برکشور  به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه ها منجر شده است
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رکودحاکم بر کشور و افزایش مشکلات اقتصادی به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه ها منجر شده است، افزود: متاسفانه تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی علت بیکاری قشر عظیمی از مردم بوده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، به راه افتادن چرخ اقتصادی کشور را راهکاری برای کاهش مشکلات اقتصادی خواند و تصریح کرد: ارایه تسهیلات ارزان به کارآفرینان و واحدهای تولیدی می تواند اقتصاد کشور را درگیر تحرک کرده و به اشتغال بیشتر دامن بزند.
وی با بیان اینکه رشد آمار بیکاری در سال های اخیر نشان دهنده سیاست های اشتباهی است که شاخص های اقتصادی کشور را نزولی کرده است، گفت: توجه به تولید داخلی یکی از راهکارهایی است که اشتغال بیشتر را موجب خواهد شد.
حسن پوربیگلری با بیان اینکه متاسفانه آمار دقیقی از میزان بیکاری در کشور نداریم، ادامه داد: اولویت دولت و مجلس کاهش بیکاری با هدف رشد توان مالی و قدرت معیشتی مردم باشد.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارایه مشوق های صاداراتی را یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواند و گفت: با بیشترشدن انگیزه برای صادرات تولید افزایش یافته و در نتیجه افراد بیشتری در کشور مشغول فعالیت اقتصادی خواهند بود.

منبع : خانه ملت

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.