22 اسفند, 1394

اقتصاد مقاومتی نقشه راه توسعه است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این امکان وجود دارد دشمنان بخواهند با نفوذ در موضوعات اقتصادی به استقلال کشور صدمه بزنند بنابراین در راه توسعه اقتصادی باید مراقبت های لازم صورت گیرد.

ابراهیم نکو در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان دوره چهارم خبرگان گفت: خوشبختانه در زمینه حرکت علمی، مانند بسیاری از زمینه های دیگر، کشور دستاوردهای خوبی داشته است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری در بیاناتشان روی موضوع  تداوم باشتاب در زمینه حرکت علمی تاکید داشتد که این گویای مهم بودن توجه به علم برای پیشرفت در همه ابعاد است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه پیشرفت های علمی در نیل به اهداف اقتصادی موثر است، گفت: برای بهبود وضعیت تولید و اشتغال زایی و همچنین تقویت معیشت خانوارها باید کارهای اقتصادی در کشور با استفاده از مدیریت و فرمانده مشخص صورت گیرد.

اقتصاد مقاومتی نقشه راه توسعه است

نکو ادامه داد: اقتصاد مقاومتی نقشه راه توسعه است و باید در تمامی ابعاد اقتصادی محور باشد تا در زمینه اقتصاد نیز مانند زمینه های دیگر کشور به پیشرفت مطلوب دست یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمینه توسعه اقتصادی کشور نیز باید مراقبت های لازم صورت گیرد به دلیل اینکه این امکان وجود دارد دشمنان بخواهند با نفوذ در مسائل اقتصادی به استقلال کشور صدمه بزنند.

منبع : خانه ملت

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.