22 اسفند, 1394

اثری از اقتصاد مقاومتی در بودجه سال ۹۵ نیست

مردوخی گفت: یکی از حوزه هایی که در سال جاری در مورد آن همایش و گردهمایی برگزار شده اما در مقام اجرا بسیار ضعیف بوده است اقتصاد مقاومتی است که حتی در برنامه ششم توسعه و در بودجه سنواتی سال ۹۵ نیز اثری از آن دیده نمی شود.

 بایزید مردوخی کارشناس اقتصادی و رئیس سابق هیات امنای صندوق ذخیره ارزی اعتقاد دارد دولت شعارهای اقتصادی خوبی سر می دهد و عملکرد اقتصادی خود را برجسته می کند اما واقعیت این است که دولت در حد شعار با اقتصاد کشور برخورد کرده و عملا برای تحقق شعارهایش برنامه مدونی ارائه و اجرا نکرده است.

مردوخی معتقد است با وجود سپری شدن بیش از نیمی از عمر دولت نمی توان گفت عملکرد اقتصادی دولت در این مدت قابل قبول بوده و دولت توانسته است در نخستین گام جلوی روند رو به رشد رکود را بگیرد.

این کارشناس اقتصادی در مورد کاهش نرخ تورم که به عنوان مهمترین دستاورد دولت مطرح است گفت: کاهش تورم از نکات قابل ذکر در کارنامه اقتصادی دولت محسوب می شود که دولت توانست ضمن کاهش نرخ تورم آن را ثابت نگه دارد.

رئیس سابق هیات امنای صندوق ذخیره ارزی افزود: در مقابل نباید فراموش کرد که دولت نتوانست رکود را مهار کند و برنامه های تاثیر گذاری در این حوزه طراحی و اجرا کند در عین حال باید گفت که مهار تورم به قیمت تعمیق رکود تمام شد و عملکرد مثبت دولت در کاهش تورم را زیر سوال برد.

این اقتصاددان تصریح کرد: برنامه اقتصادی دولت حساب شده و با بهره گیری از مدیریت صحیح نبوده است به همین جهت می بینیم که شعارها و برنامه های دولت از نمود بیرونی مثبت برخوردار نیستند و نمی توان عملکرد اقتصادی دولت را مثبت ارزیابی کرد.

به اعتقاد وی کاهش نرخ تورم به میزان بسیار اندکی از عملکرد اقتصادی دولت نشات می گرفت چرا که کاهش ارزش پول ملی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سبب شده بود که پیش از این بار تورمی در سال های گذشته تخلیه شود.

مردوخی معتقد است یکی از حوزه هایی که در سال جاری در مورد آن همایش و گردهمایی برگزار شده اما در مقام اجرا بسیار ضعیف بوده است اقتصاد مقاومتی است که حتی در برنامه ششم توسعه و در بودجه سنواتی سال ۹۵ نیز اثری از آن دیده نمی شود و تنها در مورد تاثیر اقتصاد مقاومتی بر این برنامه ها شعار داده می شود.

منبع : اقتصاد پرس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.