19 اسفند, 1394

افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش ١٠ میلیون تنی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور تا پایان دولت یازدهم خبر داد.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش ١٠ میلیون تنی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور تا پایان دولت یازدهم خبر داد.

حمیدرضا رستمی در گفتگو با خبرنگار شانا با بیان این که تکمیل ٢٨ طرح از ۵۵ طرح در دست اجرای صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه کشور برنامه ریزی شده اند، اظهار کرد: اجرای این طرحها به حدود ٣۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز اجرای ۵۵ طرح پتروشیمی حدود ٧٣ میلیارد دلار است.

وی با اشاره به وارد مدار شدن تدریجی طرحهای در دست اجرای این شرکت در سالهای آینده گفت: امیدوارم ظرفیت تولید واحدهای پتروشیمی کشور تا پایان دولت تدبیر و امید حدود ١٠ میلیون تن افزایش یابد.

رستمی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را با توجه به اصل ۴۴، رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد و افزود: باید شرایط و زیرساختهای لازم به منظور ترغیب سرمایه گذاری خارجی در طرحهای توسعه ای صنعت پتروشیمی ایجاد شود که این سرمایه گذاری به صورت مشترک با سرمایه گذاران، سازندگان و بخشهای مهندسی داخلی انجام خواهد شد.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: این شرکت از سرمایه گذاران خارجی که صاحب فناوری باشند، بازار را نیز از قبل به خوبی شناسایی کرده باشند و طرحهای توسعه ای را همسو با بازار تقاضا انجام دهد، استقبال می کند.

وی با تأکید بر علاقمندی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی با یک شرکت داخلی، تصریح کرد: همکاری هفت هلدینگ بزرگ صنعت پتروشیمی نیز در طرحهای توسعه ای این صنعت بسیار مطلوب خواهد بود زیرا این شرکتها پشتوانه ای از تضامین را می توانند به همراه داشته باشند.

منبع : شانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.