18 اسفند, 1394

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز سه شنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

T3050334-4866375 T3050334-4866377 T3050334-4866378 T3050334-4866379 T3050334-4866380 T3050334-4866381 T3050334-4866382

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.