17 اسفند, 1394

اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری در بخشهایی که مزیت نسبی داریم

واگذاری واحد های پتروشیمی به بخش خصوصی و دوری از نگاه دولت محوری قابل دفاع است و این باید برای جلوگیری از خام فروشی و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود.

یکی از حوزه هایی که می تواند کشور را در راستای رشد اقتصادی هدایت کند تکیه بر تولیدات داخلی است و لازمه آن تولیدات با کیفیت و سود آوری است که توان رقابت در منطقه را داشته باشند.

در این راستا باید از تولیداتی که توانایی صادر شدن و ارز آوری برای کشور را دارند و علیرغم مشکلات و شرایط تحریم همچنان به تولید مشغول بوده اند حمایت کرد.

در این میان واحد های پتروشیمی دارای اهمیت بیشتری هستند. ایجاد و توسعه واحدهای پتروشیمی به دلیل داشتن پتانسیل صادراتی و داشتن بازار جهانی دارای اولویت بیشتری نسبت به سایر زمینه ها در بخش انرژی است.

واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی و دوری از نگاه دولت محوری قابل دفاع است و این باید برای جلوگیری از خام فروشی و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود.

در این میان بزرگترین و مهمترین کاری که می توان در راستای اقتصاد مقاومتی انجام داد پیدا کردن نقاط مثبت در اقتصاد کشور و تقویت آنها است. در مورد معادن، همین مساله صادق است، پس با تقویت زیرساخت ها و رفع موانع باید به آنها کمک کرد تا با حضور فعال بخش خصوصی معادن برای کشور ارز آوری داشته باشند.

دربخش صنایع معدنی به دلیل دارا بودن مزیتهای خاص از جمله تأمین بیشترین مواد اولیه مصرفی تولید از منابع بومی و داخل کشور همچنین عدم وابستگی فراوان ارزی در این بخش می توان به اهداف اقتصاد مقاومتی رسید.

در این میان باید این نکته را نیز در نظر گرفت که وزن بر  بودن کالاهای صنایع معدنی و هزینه‌های بالای حمل و نقل آن امکان رقابت کشورهای همسایه را کاهش می دهد که به عنوان یک مزیت صادراتی در این صنعت محسوب می‌شود و این مزیت در همراهی و هم‌افزایی لازم با توسعه صنایع معدنی است، صورت می گیرد.

ایجاد تشکل‌های صادراتی در صنایع معدنی با هدف نظام‌مندسازی و کاهش هزینه‌های صادرات نیز می‌تواند در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی مؤثر باشد.

در راستای اقتصاد مقاومتی اجرای تمامی بندهای قانون بهبود فضای کسب و کار بطور حتم تأثیرگذار خواهد بود البته نظارت بر بازار داخل با تکیه بر کنترل قیمت تمام شده کالاها و اعمال روشهایی که منجر به شفاف‌سازی هرچه بیشتر مسیر تولید کالا تا رسیدن به دست آخرین مشتریان شود، توسط دستگاههای متولی از الزامات اجرای موفق کمک به اقتصاد مقاومتی خواهد بود

منبع : اقتصاد پرس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.