17 اسفند, 1394

کاریکاتور/ حمایت از تولید ملی

حمایت از تولید ملی تنها راه مقابله با زیاده خواهی آمریکا

1394020920285073352049910

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.