17 اسفند, 1394

مجموعه ای برای رسیدن به رشد اقتصادی

توسعه اقتصادی عامل دیگری است که از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادی در اقتصاد با افزایش‌ ظرفیت‌های تولیدی منجر به موفقیت اقتصادی کشورها می شود.

سالانه آمارهایی از سوی مجامع جهانی منتشر شده و موفق ترین اقتصادهای دنیا معرفی می شود که متغیرهای مختلفی را برای رسیدن به این معیار در نظر می گیرند.

به اعتقاد بسیاری از کنشگران بازار، اقتصاد موفق اقتصادی است که رشد اقتصادی بالایی داشته باشد. اما آیا این یک فاکتور برای رسیدن به یک اقتصاد موفق کافی است؟

کارشناسان اقتصادی متفق القول می گویند که یک سری پیش نیازها باید به دست بیاید تا به رشد اقتصادی و افزایش تولید و افزایش درآمد سرانه ملی رسید؛ اگر تولید افزایش یابد، رشد اقتصادی اتفاق می افتد و میزان بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های خالی بیشتر می شود این عوامل در کنار مدیریت صحیح باعث موفقیت اقتصاد یک کشور می شود.

درآمد سرانه عامل تاثیرگذار دیگری در موفقیت اقتصادی یک کشور است که از محاسبه تولید ناخالص داخلی به دست می آید به عبارت دیگر این عامل قدرت خرید پول در یک کشور است.

عامل مهم دیگر در موفقیت اقتصادی کشورها نرخ تورم است، به این مفهوم که افزایش عمومی سطح تولید پول تا چه اندازه ثبات دارد، نرخ تورم تغییر در شاخص قیمت‌هاست که اغلب شاخص قیمت مصرف‌کننده است.

نیروی کار عامل دیگر موفقیت اقتصادی کشورهاست، نیروی کار، سرمایه انسانی است که در کشورهای مختلف مانند برزیل یا تایوان یا هند عامل تغییرات اساسی در اقتصاد بوده این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال جاری ۱۰/۸ درصد اعلام شده است که نرخ بیکاری مردان و زنان به ترتیب ۹ و ۱۹/۲ درصد محاسبه شده است، ضمن آنکه نرخ بیکاری جوانان ۲۵ درصد است که این نرخ برای مردان و زنان جوان به ترتیب ۲۰/۹ و ۴۳/۱ درصد اعلام شده است.

عامل دیگر موفقیت اقتصادی کشورها میزان صادرات آنهاست که اگر بیشتر از واردات باشد تراز تجاری را مثبت می کند.

برخورداری از ذخایر طبیعی عامل مهم بعدی است، ذخایری مانند نفت، گاز و مواد معدنی از دیگر عوامل مثبت است که توان کشورها را بالا برده و عامل موفقیت آنها می شود.

توسعه اقتصادی عامل دیگری است که از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادی در اقتصاد با افزایش‌ ظرفیت‌های تولیدی منجر به موفقیت اقتصادی کشورها می شود.

منبع : اقتصاد پرس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.