17 اسفند, 1394

منابع طبیعی در طرح هدفمندسازی یارانه ها دیده نشده بود

منابع طبیعی عین اقتصاد مقاومتی است و منابع طبیعی به عنوا بستر حیات و توسعه پایدار نقش مهمی در ایجاد اشتغال و امرار معاش بهره برداران آن دارد.

دکتر علی سلاجقه در نشست نقش منابع طبیعی در اقتصاد مقاومتی که با همکاری بسیج جامعه مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور در سالن شهدای این پردیس برگزار شد، افزود: منابع طبیعی عین اقتصاد مقاومتی است و منابع طبیعی به عنوا بستر حیات و توسعه پایدار نقش مهمی در ایجاد اشتغال و امرار معاش بهره برداران آن دارد.
وی به مظلومیت منابع طبیعی در تمام بخش ها اشاره کرد و اظهار داشت: منابع طبیعی شامل چهار ستون اصلی آب، خاک، هوا و گیاه است و بنیان های کشاورزی و صنعت اقتصاد و خدمات بر روی این ستون ها بنا نهاده می شود که اگر نباشد تمام این صنایع بر باد فنا می روند.
وی گفت: منابع طبیعی نقش تامین امنیت حیاتی و تولید ناخالص ملی را برعهده دارد که یک گام از کشاورزی که امنیت غذائی را برعهده دارد جلوتر است ولی کشاورزی که سهم بسیارکوچکی در امنیت حیاتی و مساحت کشور دارد ولی در حال از بین بردن کشور است.
رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بیان داشت: منابع طبیعی جزو انفال است و یک بخش حاکمیتی است و کشاورزی ما تصدی گری است و باید کاملا خصوصی باشد ولی کاملا دولت بر آن حاکم است.
وی اضافه کرد: در حالیکه منابع طبیعی که حاکمیتی است و دولت ها باید پاسخگوی آن باشند ولی چون انفال است سیاست تاثیر زیادی روی آن دارد و اگر جیب دولت ها خالی شود فورا به سوی بخشی می روند که روی آن حاکمیت دارند.
سلاجقه به طرح هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: در دولت های نهم و دهم این طرح با اهداف خوبی شکل گرفت ولی اگر در ابتدای امر به جای اینکه به فکر جیب مستضعفین می بود برای تقویت زیرساخت ها بود خیلی مناسب تر بود.
وی از جمله زیرساخت ها را رایگان شدن بهداشت مردم دانست و افزود: اگر هدفمندسازی به این سمت و سو می رفت مستضعفین بهتر به حقوق خود می رسیدند و یک معیشت پایدار پیدا می کردند که منجر به کاهش هزینه های دولت و بهبود توزیع ثروت می شد.
این استاد دانشگاه بیان داشت: اکنون منابع طبیعی و محیط زیست کشور ما فقط به شعارهای انتخاباتی تبدیل شده اند و حدود ۸۰۰ تشکل خصوصی فقط برای مباحث و اهدافی خاص تشکیل شده اند.
وی با اشاره به جامع بودن بحث منابع طبیعی، گفت: اکنون بحث اصلی دولت بر سر مساله آب است بطوریکه برای مدیریت کشور مشکل ایجاد کرده و مسائلی همچون ریزگردها نیز ارتقای کشور را می خواباند و وقتی می آید شهرهای بزرگ را به تعطیلی می کشاند.
سلاجقه با طرح این سوال که جایگاه آبخیزداری در کشور ما کجاست؟ افزود: آیا آبخیزداری به عنوان زیرساخت مطرح است؟ آبخیزداری زیرساخت های کشور را به نحو مطلوب می تواند حفظ کند ولی با بحث های غیرتخصصی به انحراف می رود.
وی به تاثیر حامل های انرژی بر منابع طبیعی اشاره کرد و اظهار داشت: هدفمندسازی یارانه ها یک ایده مترقی بود که در منابع طبیعی باعث بعضی نعمات شد که از جمله آن ها کاهش آلودگی هواست.
وی به نتایج مثبت طرح هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت سوخت و حامل های انرژی و در نتیجه ی آن کاهش آلودگی هوا، افزایش قیمت آب و در نتیجه ی آن اصلاح الگوی مصرف برای کاهش هدررفت آب و افزایش قسمت سم و کود و در نتیجه اثر آن در کاهش آلودگی خاک و آب را می توان مشاهده کرد.
سلاجقه، افزایش قیمت سوخت و حامل های انرژی و در نتیجه روشن شدن اهمیت انرژی های طبیعی از قبیل باد، خورشید، زمین جهت تولید انرژی نیز از دیگر نتایج مثبت این طرح است.
وی گفت: متاسفانه در این بخش دانشگاه ها به تعهدات خود به خوبی عمل نکرده و باید پایان نامه ها به سمت تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر منابع طبیعی برود.
رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اضافه کرد: قیمت سوخت که افزایش می یابد باید به بحث استفاده از پتانسیل های خدادادی برویم و بر اساس آمارنامه کشاورزی در این دهه روند استفاده از کودشیمیایی نیز کم شده و قیمت گاز و نفت سفید و گاز مایع نیز افزایش یافته است.
وی در ادامه به پیامدهای منفی طرح هدفمندسازی یارانه نیز اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت علوفه و جو و از طرف دیگر فشار دامدار بر طبیعت و چرای دام در مراتع، افزایش قیمت ۲۳۶ درصدی یونجه و استفاده دامدار از دیگر منابع و افزایش قیمت نهاده های دامی منجر می شود که بشر به اصل خود رجوع کند و منابع طبیعی و جنگل ها را تحت تاثیر قرار دهد.
سلاجقه افزایش قیمت کارگر و سوخت را از دیگر اثرات منفی این طرح عنوان کرد و افزود: همچنین افزایش قیمت دارو منجر به برداشت بی رویه گیاهان داروئی و صنعتی و همچنین افزایش قیمت گوشت نیز منجر به افزایش تعداد دام ها شده است.
وی افزایش قیمت کاغذ را نیز منجر به تخریب جنگل ها دانست و بیان داشت: طرح هدفمندسازی یارانه ها بدون مطالعه انجام شده ولی ضمن اینکه این طرح باید انجام می شد ولی سمت و سوی آن بر اقتصاد مقاومتی نیست.
سلاجقه در پایان تاکید کرد: اقتصاد یعنی هدفمندکردن و مقاومت یعنی پایداری ایجاد کردن و اگر خوب اجرا می شد منابع طبیعی با مشکل مواجه نمی شد.
این نشست با مشارکت بسیج جامعه مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار شد.

منبع : دهقان نیوز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.