17 اسفند, 1394

هشتمین نمایشگاه زنان و تولید ملی پیشرفت چشم گیری داشته است

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۳ تهران در بازدید از هفتمین نمایشگاه زنان و تولیدات ملی گفت: دوره هشتم این نمایشگاه مکمل کارهای قبلی بوده و رشد و پیشرفت این دوره به خوبی قابل رویت است.

مهدی پیرهادی با بیان اینکه هر کار اجرایی نقاط ضعف و قوتی دارد تصریح کرد: باید نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت های نمایشگاه احصا و مورد ارزیابی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه در دوره های نخست در نقطه صفر قرار داشت، تصریح کرد: در حال حاضر پیشرفت خوبی صورت گرفته و می توانیم چشم انداز تعریف شده را بررسی کنیم بینیم تا چه اندازه به اهداف مورد نظر رسیدیم و اگر نرسیدیم علت انحراف را مورد بررسی قرار بدهیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۳ تهران ضمن اشاره به اینکه این کار نمونه برجسته ی دیگری نداشته و یک کار نو است اذعان داشت: باید اقدامات صورت گرفته را تکریم و تلاش کنیم تا به نقاط ایده آل حوزه فرهنگ برسیم.
پیرهادی در ادامه خاطرنشان کرد: رسیدن به اهداف تعیین شده یک برد برای شهرداری تهران و بانوان تهرانی و قدمی در جهت توسعه و رشد شهری است.
وی با تاکید بر ضرورت تکمیل اقدامات صورت گرفته گذشته در حوزه بانوان گفت: نمایشگاه زن و تولید ملی یک کار نو و جدید در دوره شهردار تهران بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۳ تهران ضمن اشاره به اینکه باید نسبت به آینده پژوهی فعالیت ها در حوزه بانوان اهتمام بیشتری داشته باشیم اذعان داشت: شرایط فردی و محیطی بانوان هر محله با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و نوع فرهنگ حاکم بر محله و متناسب با فرهنگ و مقتضیات فردی و محیطی محله باشد.
وی ضمن تمجید از فعالیت های ستاد توانمد سازی گفت: هرچه بانوان شهر تهران توانمند تر شوند نسبت به رویدادهایی که در آینده در جهت توسعه و توانمند سازی این گروه از جامعه صورت می گیرد، موفق تر خواهیم بود.

منبع : تهران نیوز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.