17 اسفند, 1394

برنامه ششم توسعه پایان اردیبهشت ۹۵ در مجلس نهایی می‌شود

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از نهایی شدن برنامه ششم توسعه تا پایان اردبیهشت در مجلس خبر داد.

اسماعیلی جلیلی عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه  از نهایی شدن برنامه ششم توسعه تا پایان اردبیهشت سال ۹۵ در مجلس خبر داد و گفت: پیش‌بینی نمی‌کنم که تصویب برنامه ششم توسعه به مجلس دهم موکول شود.

وی افزود: در حال حاضر نمایندگان مجلس پیشنهادات‌شان را درباره برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق ارائه کرده‌اند که مشغول بررسی آنها هستیم.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در پایان خاطرنشان کرد: گرچه برنامه ششمی که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، فاصله زیادی با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی دارد، اما در مجلس تلاش می‌کنیم که رویکرد مناسبی نسبت به اقتصاد مقاومتی در این برنامه بلندمدت اقتصادی کشور ایجاد شود.

منبع : سراج

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.