16 اسفند, 1394

ویدیوگرافی/ «بورس به نام تولید به کام سفته بازی»

این ویدیوگرافی سعی دارد تا به فعالیت اصلی بورس را برای مخاطبان روشن کند. در ادامه نیز با استفاده از مثالی ساده بی اثر بودن فعالیت های بورس برای تولید کشور را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

منبع : اندیشکده شاخص

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.