16 اسفند, 1394
معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری یزد:

دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی تصمیم جدی ندارد/دلبستگی به قول دشمن جز ساده اندیشی نیست

معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری یزد با تأکید بر اینکه باید جهت‌گیری را به سمت اقتصاد خود محور و نه بیگانه محور سمت و سو داد، گفت: این موضوع یک تصمیم حیاتی است که نظام اسلامی گرفته اما نظام اجرایی کشور و نیز نظام قانونگذاری هنوز آمادگی فکری و روحی لازم را در خود برای تدوین قوانین و نیز مدیریت فراهم نیاورده است.

غلامحسین دشتی معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار یزد، سخنان متناقض در خصوص باز و بسته بودن سوئیفت از سوی دولت و فعالان بخش خصوصی در ایران و نیز استفاده از حربه تحریم از سوی دشمن را موضوعی تکراری برای مردم و حربه‌ای تاثیرگذار از سوی دشمن در حوزه سیاست و اقتصاد دانست و ادامه داد: ادامه این روند دولت و جریان تکنوکرات را در کشور کم کم متقاعد می‌کند که باید تصمیم درست نظام اسلامی در حوزه سیاست و اقتصاد که همان تکیه به مردم و ظرفیت‌های درونی است را به ناچار پذیرفت.

وی با تأکید بر اینکه باید جهت‌گیری را به سمت اقتصاد خود محور و نه بیگانه محور سمت و سو داد، افزود: این موضوع یک تصمیم حیاتی است که نظام اسلامی گرفته اما نظام اجرایی کشور و نیز نظام قانونگذاری هنوز آمادگی فکری و روحی لازم را در خود برای تدوین قوانین و نیز مدیریت فراهم نیاورده است.

دشتی یادآور شد: قانون اقتصاد مقاومتی مجلس و دولت را موظف به انجام تصمیم اقتصاد خود محور به عنوان تصمیمی مهم و راهبردی کرده است که اراده‌ای استوار و بیشتر از آنچه اکنون نشان داده می‌شود لازم است.

وی تکیه بر اقتصاد درون زا را از دو جهت قابل درک دانست و ادامه داد: از نگاه بیرون یعنی فضای مسلط اقتصاد و سیاست جهانی چه در حوزه علمی آکادمیک که اقتصاد سرمایه داری را ناظر بر حفظ منافع و سرمایه داران جهانی قلمداد می‌کند و یک علم و متد پذیرفته شده و غیر قابل خدشه در حوزه اقتصاد نظری که به مراکز علمی و اکادمیک القا شده است و دیگر در حوزه اجرا به گونه‌ای در چارچوب این اقتصاد مسلط میزان و ملاک داوری و سنجش اقتصادها نیز به میزان نزدیک بوده و به عبارتی بهتر میزان هضم اقتصادها در اقتصاد سرمایه داری به عنوان شاخص موفقیت محسوب می‌شود هر چند در کنار آن بهبودهایی برای ملت ها داشته باشد اما اساس این ارزیابی‌ها میزان و عمق وابستگی کشورها به اقتصاد مسلط جهانی است.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه اقتصاد اهرم اصلی در پیشبرد اهداف اقتصاد نظام سلطه است و این حقیقت قابل درک است و دشواری‌های آن را باید پذیرفت، ادامه داد: نظام اسلامی هدف بزرگ عبور از این حربه محوری دشمن و تکانه‌های مداوم آن را دنبال می‌کند و همت بلندی می‌طلبد؛ اما ما دوره تأخیر در تصمیم گیری جدی در قوه اجرائیه و نیز قوه مقننه و آن بخشی که باید در کشور یک اراده عمومی و ذهنیت مناسب ایجاد کند را می گذرانیم.

دشتی، عظم رهبری نظام و تاکیدات مکرر در دهه اخیر و نیز تدوین چارچوب راهبرد اصلی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی حاصل این تلاش دانست و تصریح کرد: تبدیل این سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی به برنامه توسط مجلس و فراهم نمودن زمینه‌های اجرایی آن توسط دولت راه روشن آینده ماست و ما نباید از دشمن توقع و انتظار ملاحظاتی داشته باشیم.

وی تأکید کرد: دشمن تحریم را علیرغم قول و وعده‌ها و نوشتن تفاهم نامه‌ها ادامه خواهد داد و قابل اعتماد نیست و این را در گذشته بارها اثبات کرده است؛ دلبستگی به قول دشمن و حتی توافقنامه‌ها ساده اندیشی است و سرگرم شدن به حربه‌های روزمره است.

معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری یزد حضور ملت در انتخابات را پیام همراهی با نظام و دولت خواند و ادامه داد: حضور و مشارکت مردم به رغم دشواری‌های اقتصادی مووجود به همراه داشت و راهی جز خدمت به ملت نیست و این خدمت در قالب یک اقتصاد درون زا و پایدار و نیز توجه به حوزه فرهنگ تحقق می‌یابد.

منبع : خبرگزاری بسیج

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.