13 اسفند, 1394

فیلم/بانک چیست؟

در این فیلم مختصرا به سیر تاریخی و نحوه شکل گیری نهاد بانک اشاره می گردد.

منبع : کانون اندیشه جوان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.